Skip to Content

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen

Door een klap tegen het hoofd of een plotselinge beweging van het hoofd heeft uw kind een licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel (een hersenschudding) opgelopen. Er treedt een lichte kneuzing van de hersenen op, waardoor uw kind mogelijk kortdurend het bewustzijn heeft verloren bij het ongeval en/of last heeft van geheugenverlies.

Geheugenverlies bij hersenletsel

Omdat de hersenen na het ongeluk even niets meer opslaan, kan het zijn dat uw kind zich niets herinnert van de gebeurtenissen vlak na het ongeluk,en/of de gebeurtenissen kort daarvoor. Deze herinneringen komen ook niet altijd terug. Dat kan geen kwaad.

Verschijnselen in de eerste 24 uur

Hoewel licht traumatisch hoofd- of hersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het heel soms voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten deze complicaties mogelijk optreden. Op het moment dat uw kind van de behandelend arts naar huis mag, kunt u er van uitgaan dat het risico op een ernstige complicatie vrijwel uitgesloten is.

Wekadvies voor kinderen tot 6 jaar

Voor sommige kinderen onder de 6 jaar geeft de arts een wekadvies mee. Hieronder staat beschreven wat u moet doen. Om een eventuele complicatie bij uw kind snel te kunnen herkennen, adviseren wij u uw kind de eerste 24 uur na het ongeval om de 1 à 2 uur te wekken, zowel overdag als ’s nachts. Het is belangrijk dat u hierbij op een aantal dingen let:

 • Is uw kind aanspreekbaar (luistert het echt?)
 • Weet uw kind nog waar het is? En als het kind wat jonger is, reageert het zoals altijd?

Het wekadvies geldt alleen voor kinderen tot 6 jaar. Voor oudere kinderen is een wekadvies meestal niet nodig.

Wordt uw kind anders dan anders wakker of reageert het niet normaal? Bel dan 112.

Verschijnselen de eerste dagen

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal over zonder dat uw kind restverschijnselen houdt. In de eerste dagen of weken na het oplopen van het letsel hebben veel patiënten hier nog last van. Dit is normaal en meestal niets om u zorgen om te maken. Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben:

Zuigelingen Oudere kinderen
 • geïrriteerdheid
 • meer slapen dan anders
 • trager reageren
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • tragere verwerking van informatie
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • vermoeidheid en slaperigheid
 • sneller geïrriteerd zijn
 • misselijkheid
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • oorsuizen en gehoorverlies

Adviezen en leefregels

De eerste dagen

 • Uw kind hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Bouw de tijd in bed rustig af, zodat uw kind binnen enkele dagen weer helemaal op de been is
 • Laat uw kind niet teveel televisie kijken, computeren of videospelletjes spelen
 • Wees in de eerste dagen niet te bang om genoeg paracetamol te geven (om de zes uur). De dosering voor uw kind vindt u in de bijsluiter. Door de pijn te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en 's nachts goed slapen

Adviezen en leefregels voor kleine kinderen

Breng uw kind de eerste dagen niet naar het kinderdagverblijf / crèche. Daarna hangt het af van de klachten. Als uw kind nog lichte klachten heeft, kan het geen kwaad om weer naar het kinderdagverblijf of de crèche te gaan. Er is nooit aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op het herstel van uw kind.

Adviezen en leefregels voor grotere kinderen/jongeren

Als uw kind lichte klachten heeft, kan het geen kwaad meer om naar school te gaan. Er is nooit aangetoond dat dit een negatieve invloed op het herstel heeft. Wel kan het zijn dat uw kind in het begin wat minder gemakkelijk dingen leert. Het is te begrijpen dat kinderen die wat klachten hebben, vermoeid zijn. U kunt eraan denken om in dat geval uw kind de eerste periode halve dagen naar school te laten gaan. Vermoeidheid en/of concentratieproblemen verdwijnen meestal binnen drie maanden.

Toekomst

De klachten van een licht traumatisch hoofd/hersenletsel verdwijnen meestal vanzelf, vaak binnen een week. Een klein deel van de kinderen blijft wat langer gevoelig voor hoofdpijn en heeft wat langer last van aandacht- en geheugenproblemen. Ook kunnen kinderen sneller emotioneel zijn. Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen drie maanden.

Let op: het is belangrijk om te voorkomen dat uw kind binnen korte tijd weer een hoofd/hersenletsel oploopt. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het sporten.

Wanneer neemt u contact op?

In de volgende gevallen moet u contact opnemen met uw huisarts of specialist:

 • de toestand van uw kind wordt snel slechter in de eerste dagen of weken
 • de hoofdpijn van uw kind wordt fors erger
 • uw kind moet herhaaldelijk overgeven
 • uw kind is in de war
 • uw kind heeft last van sufheid ( het is moeilijk wakker te krijgen)

Binnen kantoortijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur:

 • Polikliniek neurologie: 0413 - 40 19 53

Buiten kantoortijden

Als u buiten kantoortijden geen contact op kunt nemen met uw huisarts of specialist bel dan:

 • de huisartsenpost: 0900 - 8860
 • spoedeisende hulp: 0413 - 40 10 00