Skip to Content

Lichte sedatie bij onderzoek of behandeling

Binnenkort ondergaat u in Bernhoven een onderzoek en/of behandeling met een lichte sedatie (roesje). In deze folder kunt u lezen wat u van een roesje kunt verwachten en waar u rekening mee dient te houden.

Wat is (lichte) sedatie

Bij sedatie wordt het bewustzijn tijdelijk verlaagd. Het is dus geen verdoving, maar u wordt wel wat rustiger en kunt zich beter ontspannen zonder uw bewustzijn volledig te verliezen. Dit wordt ook wel bewuste sedatie genoemd. U wordt wat slaperig, zodat het onderzoek en/of behandeling voor u minder belastend is. Deze slaperigheid treedt bij sommige mensen direct na de injectie op, bij anderen pas na enige tijd. Hoe slaperig u bent, is niet te voorspellen. Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek en/of behandeling meer ontspannen ondergaan. Bij bepaalde onderzoeken en/of behandelingen wordt niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller gegeven.

De werkwijze

Op uw afsprakenkaartje staat de tijd van melden beschreven. Dit is een half uur vóór aanvang van het onderzoek of de behandeling. U mag zich op de tijd die op het kaartje staat, melden op het ambulant centrum, dat is route 140. Daar wordt u door de verpleegkundige van het ambulant centum/dagbehandeling opgehaald. Ter voorbereiding op het onderzoek en/of behandeling brengt een verpleegkundige een infuusnaald in. Dit gebeurt in een bloedvat van uw arm of hand.

Het slaapmiddel wordt pas toegediend op de behandelkamer. Voordat het slaapmiddel wordt toegediend, wordt door middel van een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed zijn. Ook krijgt u een manchet om uw arm om uw bloeddruk te kunnen meten. Daarna wordt het slaapmiddel via het naaldje toegediend. Gedurende het onderzoek en/of behandeling wordt uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte gemeten. Na afloop van het onderzoek en/of behandeling gaat u naar de dagbehandeling om uit te slapen.

Voordelen

We streven naar zogenoemde ‘bewuste sedatie’. Daarbij bent u slaperig, maar kunnen de arts en verpleegkundigen tijdens het onderzoek en/of behandeling wel met u praten. Door de sedatie ondergaat u het onderzoek en/of behandeling meer ontspannen. Uw reflexen blijven intact waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld verslikken, kleiner is dan bij narcose. Vaak vergeet u na het onderzoek en/of behandeling wat er is gebeurd (retrograde amnesie).

Nadelen

Hoewel het roesje de bovengenoemde voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden. Het slaapmiddel heeft invloed op de ademhaling waardoor het soms nodig is extra zuurstof toe te dienen. Als het zuurstofgehalte te ver daalt, kan het nodig zijn om de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een extra medicijn toe te dienen. In extreme gevallen en zeer zelden kan het zijn dat u aan de beademing komt te liggen totdat het slaapmiddel is uitgewerkt. U kunt overgevoelig zijn voor het gebruikte slaapmiddel, wilt u dit melden als dit bij u bekend is. Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het medicijn. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische drank kan de werking van het roesje verminderen. Sommige mensen reageren wat ontremd door de toediening van het slaapmiddel.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen, zoals bij een slechte hart- en/of longfunctie kan de arts die het onderzoek en/of behandeling uitvoert, besluiten af te zien van toediening van het slaapmiddel vanwege het risico op complicaties.

Na het onderzoek en/of behandeling

  • U mag een half uur na het onderzoek weer eten en drinken tenzij de arts anders beslist.
  • Gaat u terug naar de uitslaapkamer van het Ambulantcentrum/Dagbehandeling of naar de afdeling waar u bent opgenomen.
  • Omdat u een slaapmiddel heeft gekregen, blijft u na het onderzoek minimaal een uur uitslapen. Houd er rekening mee dat u zich door het slaapmiddel suf kunt voelen. Ook kunt u zich mogelijk niet goed meer herinneren wat er na het onderzoek met u is besproken.
  • U mag gedurende 8 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer!
    Dat wil zeggen dat u alléén onder begeleiding naar huis mag. Dit geldt niet alleen voor eigen vervoer, maar ook voor de taxi en de bus. Het is belangrijk dat u dit van tevoren heeft geregeld. Is dat niet het geval dan kan het onderzoek niet doorgaan.
  • Ook belangrijke afspraken kunt u beter uitstellen tot na de eerste 8 uur.
  • U mag geen alcoholische dranken nuttigen, omdat dit het effect van het rustgevende middel kan versterken. Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft en insuline spuit verzoeken wij u uw insuline met benodigdheden mee te nemen.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

  • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 32
  • Telefoonnummer endoscopie afdeling: 0413 - 40 23 25