Skip to Content

Linaclotide (Constella ®) bij prikkelbare-darmsyndroom met verstopping

Je arts heeft met je gesproken over een behandeling met Linaclotide. Deze folder geeft je aanvullende informatie over dit medicijn.

Algemene informatie

Linaclotide wordt gegeven in een capsulevorm van 290 microgram en is te verkrijgen onder de fabrieksnaam Constella®. Linaclotide wordt gebruikt bij de behandeling van het prikkelbare-darmsyndroom met verstopping (obstipatie). Het middel is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met deze aandoening.

Linaclotide kan enkel worden voorgeschreven door een specialist en wordt voorgeschreven volgens een vaststaand protocol nadat je onvoldoende heeft gereageerd op andere medicijnen of behandelingen. Bij goed effect mag het daarna het voorschrift worden overgenomen door de huisarts.

Hoe werkt Linaclotide?

Linaclotide vermindert de overgevoeligheid van de darmen waardoor de pijn zal afnemen. Daarnaast bevordert het de ontlasting doordat de hoeveelheid vocht in de ontlasting toeneemt en de ontlasting sneller door de dikke darm wordt gevoerd. Hierdoor heeft het minder tijd om in te dikken. Indikken van de ontlasting kan leiden tot verstopping (obstipatie).

Hoe gebruik je Linaclotide?

Je neemt de capsule éénmaal per dag in. Het wordt geadviseerd om de capsule een half uur voor een maaltijd in te nemen. Na 3 - 3,5 week wordt met je bekeken of het middel voldoende effect heeft en kan een herhaalrecept worden geschreven. 

Wat zijn de bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op 10 personen voorkomen)

-Diarree

Diarree is normaal gezien van korte duur. Als je echter ernstig of langdurig diarree krijgt (frequente of waterige ontlasting gedurende 7 dagen of langer) en je een licht gevoel in het hoofd krijgt, duizelig wordt of flauwvalt, moet je het gebruik van Linaclotide stopzetten en contact opnemen met uw arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 op 10 personen voorkomen)

 • Maagpijn of buikpijn
 • Opgeblazen gevoel
 • Winderigheid
 • Duizeligheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 op 100 personen voorkomen)

 • Verlies van controle over de ontlasting (fecale incontinentie)
 • Een licht gevoel in het hoofd bij snel overeind komen
 • Uitdroging (dehydratie)
 • Verminderde eetlust

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak zij voorkomen

 • Huiduitslag

Wanneer moet je contact opnemen?

Krijg je last van bijwerkingen en gaan deze niet over? Neem dan contact op met je specialist/poli MDL (0413 - 40 19 32) of de voedingsverpleegkundige (0413 - 40 23 30).

Als je stopt met het gebruik van dit middel

Hoewel de behandeling met Linaclotide ieder moment kan worden gestopt, adviseren wij om, als je ermee wilt stoppen, dit eerst te bespreken met je arts.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt je naast Linaclotide nog andere geneesmiddelen, of heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan tegen je arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen mogelijk niet zo goed werken wanneer je ernstige of langdurige diarree heeft:

 • Orale anticonceptiemiddelen. Als je zeer hevige diarree krijgt, is het mogelijk dat de anticonceptiepil niet goed werkt en wordt het gebruik van een extra anticonceptiemethode aanbevolen.
 • Geneesmiddelen waarvoor een zorgvuldige en exacte dosering vereist is zoals Levothyroxine (een hormoon voor de behandeling van vertraagde schildklierfunctie).

Sommige geneesmiddelen kunnen het risico op diarree verhogen wanneer ze samen met Linaclotide worden gebruikt, zoals:

 • Geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren of overmatige maagzuurproductie, protonpompremmers genoemd
 • Geneesmiddelen voor verlichting van pijn en ontsteking, niet-steroïdale onstekingsremmers (NSAID’s) genoemd
 • Laxeermiddelen in overleg met de voedingsverpleegkundige afstemmen en waar mogelijk afbouwen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van Linaclotide bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik te vermijden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Aangezien de systemische blootstelling aan Linaclotide minimaal is, is uitscheiding in de moedermelk niet waarschijnlijk. Het gebruik wordt vanwege het gebrek aan gegevens afgeraden tijdens de borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Dieronderzoek wijst erop dat er geen effect is op de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid.

Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kun je ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

 • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 31
 • Telefoonnummer MDL verpleegkundigen: 0413 - 40 23 30

Meer informatie

Meer informatie over prikkelbare darmsyndroom vindt u op de website van de Prikkelbare Darmsyndroom Vereniging www.pdsb.nl