Skip to Content

Lumbale sympaticus blokkade

Je hebt met je arts afgesproken dat je een lumbale sympaticus blokkade krijgt om de pijn tegen te gaan of om de doorbloeding van je been/benen te bevorderen. In deze folder lees je hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij belangrijk kunnen zijn.

Wat is een sympaticusblokkade?

Een lumbale sympaticus blokkade is een behandeling van een zenuwbaan aan de voorzijde van de wervelkolom: lumbaal wil zeggen dat de behandeling ter hoogte van de lage rug plaatsvindt; sympaticus duidt op het onwillekeurig zenuwstelsel. Zenuwen die bij het onwillekeurig zenuwstelsel horen kun je zelf niet beïnvloeden of 'sturen'. Deze zenuwen regelen onder andere de bloeddruk en het open en vernauwen van bloedvaten. Door deze zenuwbaan te verdoven, kan de specialist nagaan of de pijn afneemt. Dit noemen we een proefblokkade.

Blijkt deze verdoving te helpen, dan kan de pijnspecialist besluiten tot een definitieve blokkade met behulp van warmte en/of injectie van een behandelvloeistof (medicinale alcohol). Hierdoor vermindert de pijn gedurende langere tijd. De blokkade blokkeert de pijngeleiding van de zenuw en de bloedvaten in het been worden geopend.

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij doorbloedingsstoornissen van het been, bepaalde zenuwpijnen en soms bij het complex regionaal pijn syndroom (ook wel sympatische reflex dystrofie genoemd).

Hoe bereid je je voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

  • Voor deze behandeling hoef je niet nuchter te zijn.
  • Als je een stoornis van de bloedstolling hebt of bloedverdunnende medicijnen gebruikt,  zeg dit dan van tevoren zodat we passende maatregelen kunnen nemen. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, moet je enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog. Voorafgaand aan de behandeling controleren we soms je bloed (INR waarde). Als de stollingswaarde niet in orde is dan stellen we de behandeling uit naar een andere datum.
  • Als je zwanger bent of denkt zwanger te zijn, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • Als je overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet je dit vóór de start van de behandeling melden.
  • Meldt ook vooraf of je een pacemaker of neurostimulator hebt.
  • Laat sieraden en geld thuis, dan kunt u het niet kwijtraken.
  • Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom dat er iemand is die jou na de behandeling naar huis gebracht brengt.

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Neem een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee. Dit overzicht haal je op bij je apotheek en mag maximaal 3 maanden oud zijn. Dit overzicht van medicijnen die je gebruikt is belangrijk zodat wij weten welke medicijnen we zo nodig al dan niet kunnen voorschrijven in combinatie met wat je al gebruikt.

Gang van zaken behandeling

Op afgesproken dag en tijdstip meld je je bij de balie van het ambulant centrum/dagbehandeling route 140. Daar krijg je operatie-kleding aan. Dat is nodig voor de steriliteit in de behandelruimte op de operatieafdeling. Een van onze vrijwilligers brengt u vervolgens op een brancard naar de behandelruimte.

Tijdens de behandeling lig je op je buik. Op de plaats waar je de injectie krijgt, desinfecteren we de huid, dekken de plek met steriele doeken af en krijg je en plaatselijk verdoving. Die prik doet even pijn. 

Onder röntgendoorlichting plaatst de specialist een naald bij de zenuwbaan van het onwillekeurig zenuwstelsel (lumbale sympaticus).  Met röntgencontrast en een klein teststroompje controleert de arts de positie van de naald.
Na verdere verdoving wordt de naaldpunt verwarmd door een radiofrequente (RF) stroom en daarna wordt meestal ook een behandelvloeistof ingespoten. Opwarming en behandelvloeistof zorgen voor een langdurige uitschakeling van de lumbale sympaticus. Door deze behandeling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in het been en in de voet, soms leidt dat direct tot een gloeiend gevoel. In veel gevallen treedt pijnvermindering op.

Na de behandeling ga je terug naar de afdeling Dagbehandeling. Je kunt je eigen kleren weer aantrekken en als alles naar verwachting verloopt, vlot weer naar huis.

Hoe lang duurt de behandeling?

De ingreep zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Inclusief de voorbereiding en de tijd na de behandeling ben je enkele uren in het ziekenhuis.

Bijwerkingen

Als mogelijke bijwerking van deze behandeling kan tijdelijk een zwelling optreden van het been en/of de voet. Dit komt omdat er meer bloed naar het been gaat dan vóór de behandeling. Ook kan na deze behandeling napijn optreden, die soms enkele weken kan aanhouden. Je kunt een pijnstiller (paracetamol) innemen als je wilt, of via huisarts of pijnspecialist om een andere pijnstiller vragen.

Complicaties

Sommige patiënten zijn onverwacht allergisch voor röntgencontrastvloeistof; dit betekent dat je dan klachten van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid krijgt.
Daarnaast bestaat er een kans op het optreden van een zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en bovenbeen; deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken meestal vanzelf.

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat je al eerder een gunstig effect merkt ten aanzien van de pijnklachten.

Controle

Na ongeveer ongeveer 6 weken heb je een telefonische controleafspraak. Je die afspraak mee naar huis.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen aan je behandelend arts. Je kunt tijdens kantooruren ook bellen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer: 0413 - 40 19 87