Skip to Content

Meatosplastiek: operatie waarbij de gehoorgang / gehooringang ruimer wordt gemaakt

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan het oor wordt verricht. Bij deze operatie verruimt de KNO-arts de gehoor(ingang). In medische termen meatoplastiek genoemd. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven verloopt.

Wat gebeurt er vóór uw opname?

U hoort van de afdeling opnameplanning wanneer u wordt opgenomen. U krijgt voordat u wordt opgenomen een afspraak voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Dit is om u voor te bereiden op de operatie. Uw bloeddruk en gewicht worden gemeten, u spreekt met de verpleegkundige over uw medicijnen en u spreekt met de anesthesioloog, dit is de specialist die de verdoving doet. Hij of zij legt u uit welke verdoving u krijgt en hoe dat werkt.

Neem uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee

Dit AMO moet u meenemen naar het spreekuur PPO.

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw krijgt het AMO bij uw eigen apotheek.

Opname

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee dagen opgenomen op afdeling B2 West/Short stay. Route 260.

U kunt niet komen, wat dan?

Als u op de afgesproken datum niet kunt komen voor de operatie, bel dan op tijd de opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de operatie

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van afdeling B2-West/Short stay. Route 260. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie gebeurt onder algehele verdoving (= narcose). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u een rustgevend medicijn. Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Heeft u vragen over de verdoving, bespreek deze dan op het spreekuur PPO met de anesthesioloog.

De gehoorgang verruimende operatie

De KNO-arts maakt een snee in de huid achter het oor en boort het bot van de gehoorgang deels weg. Hierdoor ontstaat een ruimere gehoorgang. Als ook de ingang vernauwt wordt met een tweede huidsnede aan het begin van de gehoorgang daar een stukje onderhuids kraakbeen worden weggehaald. Hierdoor wordt ook de ingang ruimer.

Na de operatie blijft een litteken achter het oor zichtbaar. Waarschijnlijk valt het litteken door uw haar en oorschelp nauwelijks op.

Zijn er complicaties?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor. Door de operatie kan de stand van de oorschelp iets veranderen.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, haalt een verpleegkundige van de afdeling u op. Na de operatie is een tampon in het geopereerde oor aangebracht, waardoor u minder goed kunt horen. Soms wordt ook een verband om het oor aangebracht, om wondvocht op te vangen. Het is mogelijk dat u zich misselijk voelt en duizelig bent. Ook kan het oor pijnlijk zijn.

Naar huis en dan?

Wanneer

Als alles naar wens verloopt mag u dezelfde dag naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Adviezen voor thuis

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

  • Gedurende de eerste drie weken na de operatie mag er geen water in het geopereerde oor komen. Wees dus voorzichtig met douchen!

Problemen thuis

Bij problemen na de operatie neemt u contact op met het ziekenhuis. U moet bellen wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
  • U zich duizelig voelt

Tijdens kantooruren belt u de KNO-polikliniek, buiten kantooruren belt met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt dan beoordeeld welke actie verder nodig is.

  • Polikliniek KNO heelkunde: 0413 - 40 19 47

Moet u buiten kantoortijden op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost zijn, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Waarom deze operatie?

Een te nauwe gehoor(ingang) kan leiden tot tal van klachten.

  1. Zo kan het oorsmeer via een natuurlijke manier niet uit de gehoorgang komen.
  2. Irritatie en ontsteking van de gehoorgang.
  3. Het oorstukje van een gehoortoestel past niet.

Door de gehoor(ingang) te verruimen kunnen bovengenoemde klachten verbeteren of verholpen worden.

Verruimen gehooringang op de polikliniek

Als alleen de gehooringang nauw is kan dit onder plaatselijke verdoving verruimt worden. De gehooringang wordt gevormd door een deel van de oorschelp en dit bestaat uit kraakbeen. Onder plaatselijke verdoving kan een stukje kraakbeen onder de huid bij de ingang van de gehoorgang verwijderd worden. Hierna ontstaat een ruimere gehooringang. Deze ingreep gebeurt in principe op de polikliniek.

of op de operatiekamer

Als naast de gehooringang ook de gehoorgang vernauwd is, gebeurt de operatie onder algehele narcose (verdoving). De gehoorgang bestaat, in tegenstelling tot de ingang uit bot. Dit benige deel van de gehoorgang zal dan moeten worden verruimt door een deel van dit bot weg te boren, zodat er weer een ruimere gehoorgang ontstaat. Deze ingreep wordt gedaan op de operatiekamer. Het verruimen van de gehoorgang zal vaak in combinatie zijn met het verruimen van de ingang, zoals hierboven beschreven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de

  • polikliniek KNO-heelkunde. telefoonummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl