Skip to Content

Medische psychologie

Als je in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist je verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. Je kunt niet zelf aanmelden, maar je kunt je eventuele wensen voor een verwijzing wel bespreken met je specialist. In deze folder lees je wat medische psychologie is en wat de medisch psycholoog voor je kan betekenen.

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen

Ziekte, medische onderzoeken en behandelingen kunnen een zware belasting zijn voor jezelf en voor je omgeving. Het kan lastig zijn om hiermee om te gaan en er kunnen psychische klachten ontstaan. Anderzijds kunnen psychische klachten ook invloed hebben op lichamelijke klachten. De medisch psycholoog richt zich op het nader onderzoeken en behandelen hiervan.

Voorbeelden van klachten waarvoor je bij de medisch psycholoog terecht kunt zijn:

  • Somberheid, angst of spanning als gevolg van een (chronische) ziekte
  • Problemen met het accepteren of verwerken van je ziekte en de gevolgen daarvan
  • Problemen met het aanpassen van je gedrag of leefstijl
  • Seksuele problemen die samenhangen met je gezondheidsproblemen
  • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
  • Geheugenproblemen of concentratieproblemen
  • Angst voor een medische ingreep
  • Verwerking van nare ervaringen die je hebt meegemaakt in het ziekenhuis

Kinderen kunnen naast bovenstaande voorbeelden ook terecht wanneer er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind of wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met zindelijkheid, slapen of eten.

De eerste afspraak (intakegesprek)

Wanneer je bent verwezen naar de afdeling medische psychologie ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek bij een van de psychologen. Het doel van een intakegesprek is om te verhelderen wat de medisch psycholoog voor jou kan betekenen. Je maakt kennis met de psycholoog en je samen bespreek je je klachten en hulpvragen uitvoerig. Aan het einde van het gesprek beslist de psycholoog samen met jou hoe het vervolg eruit zal zien. Soms geeft een eerste gesprek voldoende inzichten en kun je hiermee verder. Een andere mogelijkheid is dat de psycholoog je klachten nog beter in kaart willen brengen met psychologisch onderzoek. Er kan ook worden besloten om een kortdurende psychologische behandeling in het ziekenhuis te starten of door te verwijzen naar een hulpverlener buiten het ziekenhuis als dat beter passend is.

Psychologisch onderzoek

Soms vindt er psychologisch onderzoek plaats voordat de psycholoog een advies kan geven of tot behandeling kan overgaan. Met onderzoek brengen we je klachten en de factoren die daarmee samenhangen nog beter in kaart. Hoe dat onderzoek verloopt hangt af van de vraagstelling. Onderdelen van een onderzoek zijn bijvoorbeeld vragenlijsten of psychologische testen. Je kan dan denken aan testen om geheugen of concentratie te onderzoeken of om meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheid. Soms voert de psycholoog ook gesprekken met de partner, familieleden of andere betrokkenen. Overigens gebeurt dat alleen wanneer je daar als patiënt toestemming voor geeft.

Behandeling

Behandeling in het ziekenhuis is meestal van korte duur en gericht op de bestrijding van je klachten. De medisch psycholoog bespreekt met je de mogelijkheden voor behandeling en adviseert op welke manier de behandeling het beste kan plaatsvinden. De behandeling richt zich bijvoorbeeld op het leren omgaan met de gevolgen van je ziekte of het verwerken van een traumatische gebeurtenis.

Doorverwijzing

Wanneer langdurige behandeling nodig is of wanneer hulp buiten het ziekenhuis beter aansluit bij je klachten, dan verwijst de psycholoog je door naar een andere instantie of hulpverlener.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder vragen, dan kun je contact opnemen met de polikliniek medische psychologie, telefoon: 0413 - 40 19 90.