Skip to Content

Meten van gevoeligheid luchtwegen bij inspanning (inspanningsprovocatie)

Hoe verloopt het onderzoek?

Met dit onderzoek wordt er gemeten of tijdens en na inspanning benauwdheidsklachten ontstaan. Na een maximale blaasoefening mag u plaatsnemen op een hometrainer. Er wordt een hartfilmpje aangesloten en het zuurstof wordt gemeten. Vervolgens mag u gaan fietsen. De zwaarte wordt zo afgesteld dat u het goed kan volhouden, maar dat u wel een flinke inspanning moet leveren. Hierbij wordt u aangemoedigd door de longfunctieanalist om dit zo maximaal mogelijk uit te voeren voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat.

Na het fietsen wordt u zo snel mogelijk afgesloten van de apparatuur en wordt u gevraagd weer een maximale blaasoefening te doen. Deze oefening wordt om de paar minuten herhaald tot 20 minuten na de inspanning. Het is mogelijk dat u hoest of benauwdheidsklachten ervaart gedurende de test, na afloop krijgt u medicatie dat de luchtwegen verwijdt en zullen de klachten vrijwel direct verdwijnen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Het is belangrijk dat u 24 uur stopt met uw eigen luchtwegmedicatie.
  • Wanneer u allergietabletten of antihistaminica gebruikt moeten deze minimaal 4 dagen gestopt zijn, anders kan het onderzoek niet uitgevoerd worden.
  • Zorg dat u 10 minuten voorafgaand de afspraaktijd aanwezig bent

Duur

Het onderzoek duur circa 50 - 60 minuten en wordt gedaan op de functieafdeling, route 110.