Skip to Content

Meten van gevoeligheid luchtwegen bij inspanning (inspanningsprovocatie)

Hoe verloopt het onderzoek?

Met dit onderzoek wordt er gemeten of tijdens en na inspanning benauwdheidsklachten ontstaan. Na een maximale blaasoefening mag je plaatsnemen op een hometrainer. Er wordt een hartfilmpje aangesloten en het zuurstof wordt gemeten. Vervolgens mag je gaan fietsen. De zwaarte wordt zo afgesteld dat je het goed kan volhouden, maar dat je wel een flinke inspanning moet leveren. Hierbij word je aangemoedigd door de longfunctieanalist om dit zo maximaal mogelijk uit te voeren voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat.

Soms is het zo dat je niet op de fiets kan, bijvoorbeeld vanwege je lengte of op verzoek van de arts. Wanneer dit zo is dan doen we de inspanning op een loopband. Dan krijg je een meter op de vinger en ren je op de loopband tegen een lichte helling op. 

Na de inspanning word je zo snel mogelijk afgesloten van de apparatuur en word je gevraagd weer een maximale blaasoefening te doen. Deze oefening wordt om de paar minuten herhaald tot 20 minuten na de inspanning. Het is mogelijk dat je hoest of benauwdheidsklachten ervaart gedurende de test, na afloop krijg je medicatie dat de luchtwegen verwijdt en zullen de klachten vrijwel direct verdwijnen.

Hoe bereid je je voor?

  • Het is belangrijk dat je 24 uur stopt met jouw eigen luchtwegmedicatie.
  • Wanneer je allergietabletten of antihistaminica gebruikt moeten deze minimaal 4 dagen gestopt zijn, anders kan het onderzoek niet uitgevoerd worden.
  • Zorg dat je 10 minuten voorafgaand de afspraaktijd aanwezig bent

Duur

Het onderzoek duur circa 50 - 60 minuten en wordt gedaan op de functieafdeling, route 110.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met je behandelend arts of de functieafdeling.‌

  • Functieafdeling via 0413 - 40 19 50 (binnen kantooruren)