Skip to Content

Meting van de darmpassage bij kinderen

Je kind krijgt binnenkort een darmpassage-onderzoek. Deze folder leggen we uit wat een meting van de darmpassage inhoudt en krijg je algemene informatie over het verloop van het onderzoek.

Wat is een darmpassage-onderzoek?

Bij een darmpassage-onderzoek wordt met behulp van markers gekeken naar de snelheid van de werking van de dikke darm van je kind. Voor dit onderzoek moet je kind een aantal dagen 2 capsules per dag innemen. In deze capsules zitten 10 kleine kunststof ringetjes (markers). Na inname lossen de capsules op en vermengen de ringetjes zich met de voeding en later de ontlasting. De ringetjes zijn zichtbaar op een röntgenfoto. Doordat de ringetjes klein zijn ziet je er niets van terug in de ontlasting van je kind.

Drie dagen na inname van de eerste capsules wordt er op de afdeling radiologie een röntgenfoto van de buik gemaakt. Aan de hand van de hoeveelheid aanwezige ringetjes kan de darmpassagetijd worden berekend en beoordeeld worden of de passagetijd normaal is.

Hoe bereid je je kind voor?

Als je kind laxeermiddelen of klysma’s gebruikt is het belangrijk om deze drie dagen voor het innemen van de eerste capsules te stoppen. Het is belangrijk om de capsules 3 achtereenvolgende dagen op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit is het tijdstip waarop de buikoverzichtsfoto gepland staat.

Hoe verloopt het onderzoek?

  1. Op de afgesproken dag (dag 1) neemt je kind thuis de radiopaque marker capsules in met water.
  2. Op dag 2 neemt je kind op hetzelfde tijdstip als dag 1 de 2 capsules in met water.
  3. Op dag 3 neemt je kind op hetzelfde tijdstip als de twee voorgaande dagen de 2 capsules in met water.
  4. Op dag 4 melden jij en je kind zich op de afdeling radiologie voor het maken van de buikoverzichtsfoto.

Instructie

De 2 capsules met ringetjes neemt je kind in op ….-…..-….. om …… uur en …..-…..-…. om ….. uur en ….. - ….. - …. om …..uur

Je kind wordt op …………….-……………-………. om ……….. uur verwacht op de afdeling radiologie.

 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de eerstvolgende afspraak met de behandelaar van je kind besproken met je besproken.

Heb je nog vragen?

Zijn er na het lezen van deze folder nog vragen of wil je meer weten? Bel ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

  • Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer 0413 - 40 19 44
  • Radiologie, telefoon 0413 - 40 19 62