Skip to Content

Meting van de darmpassage bij kinderen

Uw kind krijgt binnenkort een darmpassage-onderzoek. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Wat is een darmpassageonderzoek?

Bij een darmpassagetijd onderzoek wordt met behulp van markers gekeken naar de snelheid van de werking van de dikke darm. Voor dit onderzoek moet uw kind een aantal dagen een capsule innemen. In deze capsule zitten twintig kleine kunststof ringetjes (markers). Na inname lost de capsule op en vermengen de ringetjes zich met de voeding en later de ontlasting. De ringetjes zijn zichtbaar op een röntgenfoto. Doordat de ringetjes klein zijn ziet u er niets van terug in de ontlasting van uw kind.

Drie dagen na inname van de eerste capsule wordt er op de afdeling radiologie een röntgenfoto van de buik gemaakt. Aan de hand van de hoeveelheid aanwezige ringetjes kan de darmpassagetijd worden berekend en beoordeeld worden of de passagetijd normaal is.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Als uw kind laxeermiddelen of klysma’s gebruikt is het belangrijk om deze drie dagen voor het innemen van de eerste capsule te stoppen. Het is belangrijk om de capsule drie achtereenvolgende dagen op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit is het tijdstip waarop de buikoverzichtsfoto gepland staat.

Hoe verloopt het onderzoek?

  1. Op de afgesproken dag ( dag 1 ) neemt uw kind thuis de radiopaque marker capsule in met water.
  2. Op dag 2 neemt uw kind op hetzelfde tijdstip als dag 1 de tweede capsule in met water
  3. Op dag 3 neemt uw kind op hetzelfde tijdstip als de twee voorgaande dagen de derde capsule in met water.
  4. Op dag 4 meldt u zich met uw kind op de afdeling radiologie voor het maken van de buikoverzichtsfoto.

Instructie

De capsule met ringetjes neemt u kind in op ….-…..-….. om …… uur en …..-…..-…. om ….. uur en

….. - ….. - …. om …..uur

Uw kind wordt op …………….-……………-………. om ……….. uur verwacht op de afdeling radiologie in Uden

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de eerstvolgende afspraak die u heeft met de behandelaar van uw kind met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12.30 en 13.30-17.00 bellen.

  • Telefoonnummer polikliek kindergeneeskunde 0413 - 40 19 44
  • Telefoonnummer afdeling radiologie 0413 - 40 19 62