Skip to Content

Morton's neuroom

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u aan uw voet wordt geopereerd. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Als u aanhoudende pijn hebt aan de voorzijde van de voet, heeft u mogelijk last van een goedaardige verdikking van een gevoelszenuw, een zogenaamd Morton’s neuroom.

Een neuroom is een goedaardige verdikking van een zenuw. Morton’s neuroom ontstaat door druk van de zenuw tegen een bandje dat de twee middenvoetsbeentjes met elkaar verbindt bij het afwikkelen van de voet. Dit mechanisme wordt mogelijk versterkt door smalle schoenen en hoge hakken met daardoor buitengewone druk of door een onderliggende voetafwijking. Daarnaast kunnen sporten die een zware belasting op de voeten geven de klachten verergeren.

Een Morton’s neuroom komt het vaakst voor tussen de derde en vierde teen. Bij vrouwen komt het Morton’s neuroom acht tot tien keer vaker voor dan bij mannen.

Wat zijn de klachten?

Er is een plaatselijke zwelling. Daarom ontstaan er meestal geen uitwendige verschijnselen, zoals een bult. In de bal van de voet, het gebied tussen de boog van uw voet en de tenen, treedt brandende en soms stekende pijn op die naar de tenen uitstraalt. Daardoor kan gevoelloosheid of een juist overgevoeligheid in de tenen ontstaan. 's Nachts komt pijn meestal niet voor.

Het kan zijn dat u iets voelt verschieten ter plaatse van het uiteinde van de middenvoetsbeentjes. Om zeker te weten of het Morton's neuroom is, is lichamelijk onderzoek van uw voeten nodig, röntgenfoto’s worden veelal gemaakt om andere oorzaken uit te kunnen sluiten.

Welke behandelingen zijn er?

De eerste behandeling van het Morton’s neuroom is zonder operatie, waarbij het volgende kan worden geadviseerd:

 • Het dragen van ruime en brede schoenen om de druk op de zenuw te verminderen en daardoor minder klachten te geven.
 • Het laten maken van steunzolen met een goede voorvoet ondersteuning (pelote) kan een verbetering van klachten geven.
 • Een kortdurende behandeling met ontstekingsremmende medicijnen of een lokale injectie met ontstekingsremmende vloeistof kan zinvol zijn.

Operatie

Als de klachten blijven bestaan kan in overleg met uw behandelend orthopedisch chirurg worden besloten over te gaan tot een operatie. Hierbij wordt aan de bovenzijde van de voet een kleine snee gemaakt. Het neuroom wordt opgezocht en verwijderd. Dit wordt opgestuurd naar de patholoog om te kijken of het daadwerkelijk ontstoken zenuwweefsel bevat. Na de operatie zit er een drukverband om uw voet dat u twee dagen laat zitten en dan zelf verwijderd. U steunt de eerste dagen op uw hak en gaat geleidelijk aan de voet meer belasten. Na twee weken komt u voor controle op de polikliniek.

Hoe bereidt u zich voor?

Uw opname

Voor deze behandeling wordt u enkele uren opgenomen op het ambulant centrum / dagbehandeling, routenummer 140. Afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijgt u te horen vanaf welk moment u niet meer mag eten, drinken en roken.

Belangrijk

 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Na de operatie kunt u niet zelf naar huis rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.

De operatie vindt plaats op de operatiekamer.

Medicijnen

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Wat als u niet kunt komen?

Wanneer u niet kunt komen voor de operatie, belt u dan op tijd naar opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17

Dag van de operatie

Verdoving

De anesthesist bespreekt met u welke verdoving bij u mogelijk is. Mogelijkheden zijn: een zenuwblokkade (alleen het onderbeen verdoofd), een ruggenprik (het onderlijf verdoofd) of een algehele narcose. Combinaties van deze technieken zijn ook mogelijk.

Gang van zaken

U krijgt u op het Ambulant Centrum / Dagbehandeling operatiekleding aan. Dit is nodig in verband met de steriliteit op de operatiekamer. Daarna brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer.

Het verloop van de operatie

Tijdens de operatie wordt aan de bovenzijde van de voet een kleine snee gemaakt. Het neuroom wordt opgezocht en verwijderd. Dit wordt opgestuurd naar de patholoog om te kijken of het daadwerkelijk ontstoken zenuwweefsel bevat. Na de ingreep zit er een drukverband om uw voet dat u twee dagen laat zitten en dan zelf verwijderd. U steunt de eerste dagen op uw hak en gaat geleidelijk aan de voet meer belasten. Na 2 weken komt u voor controle op de polikliniek.

Hoe lang duurt de operatie?

De operatie duurt ongeveer 20-30 minuten.

Na de operatie

Na de operatie hebben patiënten meestal weinig tot geen pijn. Wel blijft de voorvoet enige tijd, soms zelfs tot 3 maanden, gezwollen.

Problemen

Echte problemen komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste problemen die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms een wondinfectie. Het wondgebied kan wat zwellen en blauw worden. Dit verdwijnt meestal spontaan.

Naar huis

Wanneer?

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle (voor ongeveer 2 weken na de operatie).

Weer aan het werk

Wat de gevolgen van uw aandoening en / of behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een zo goed mogelijk herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande adviezen:

 • Direct na de behandeling kunt u het beste zo min mogelijk lopen. Bij het zitten of liggen, legt u de eerste dagen uw voet hoger dan uw heup, waardoor de bloeddoorstroming in de voet wordt gestimuleerd. Dit voorkomt pijn en zwelling van de voet.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw voet pijnlijk zijn. Voor de pijn kunt u eventueel pijnstillers innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen. Zolang de wond niet droog is, plakt u op de teen een pleister.
 • Als het drukverband is verwijderd, mag u weer douchen.

Problemen thuis

Bij de volgende klachten neemt u contact op met de polikliniek orthopedische chirurgie:

 • uw voet is meer gezwollen en/of rood en/of u heeft koorts. Dat kan betekenen dat de wond ontstoken is,
 • als u last heeft van een nabloeding,
 • ​als een groot deel van uw been zwelt en/of zwaar aanvoelt en/of rood of blauw verkleurt.

Buiten kantooruren belt u naar de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer: 0413 - 40 40 40.

 • Polikliniek orthopedische chirurgie: 0413 - 40 19 71

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van het ambulant centrum / dagbehandeling.