Skip to Content

MRI-onderzoek alvleesklier, galblaas en galwegen

Uw behandelend arts heeft voor u een MRI-onderzoek van de alvleesklier, galblaas en/of de galwegen aangevraagd. In medische termen wordt dit onderzoek ook wel MRCP-onderzoek genoemd. Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto’s te kijken of er afwijkingen in de alvleesklier galblaas en galwegen zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

Voor een MRI-onderzoek van de alvleesklier, galblaas en galwegen is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit wil zeggen dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Indien u een afspraak in de avond of in het weekend hebt is het niet mogelijk om contrastmiddel toe te dienen, in de meeste gevallen is dit ook niet nodig. Mocht dit onverhoopt toch nodig zijn, dan krijgt u later bericht van ons met het verzoek tot een nieuwe afspraak (ma-vr overdag) voor de aanvullende contrastopnames.

!Let op: bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als u zwanger bent mag u geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag u niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor magnetisch resonantie imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien. Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en kan in sommige gevallen meer informatie opleveren dan röntgenfoto’s.

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland.
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u bent zwaarder dan 150 kg;
 • u bent zwanger.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of u eerst met uw voeten of hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijgt u een spiegeltje mee waarmee u uit de tunnel kunt kijken. Overleg met uw aanvragend arts over rustgevende medicatie indien u claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier door u te zijn ingevuld. Heeft u dat nog niet gedaan? Klik dan hier of klik hier voor het kinderformulier. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s of complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.

Verhinderd, en dan?

Wanneer u onverwacht verhinderd bent voor het onderzoek, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen.
Telefoonnummer afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

 • Voor een MRI-onderzoek van de alvleesklier, galblaas en galwegen is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit wil zeggen dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek.

 • Vlak voor het onderzoek krijgt u twee bekertjes ananassap te drinken, hierdoor wordt een beter te beoordelen onderzoek verkregen.

 • Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen, ook op de dag van het onderzoek.

 • Tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar.

 • U wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden.

 • Om nog betere foto's te kunnen maken, kan de radioloog het nodig vinden om contrastvloeistof toe te dienen. Dit betekent niet dat er iets ernstigs aan de hand is, maar het is soms nodig om een beter resultaat te krijgen. De contrastvloeistof wordt toegediend via een prik in een bloedvat in uw arm. In de arm waar de vloeistof is ingespoten kunt u kort een warm of koud gevoel krijgen.

Informatie voor diabetes-patiënten:

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Bovendien krijgt u voor het onderzoek twee bekertjes ananassap. Dit is ongeveer 300 ml, wat overeenkomt met ongeveer 34-35 gram koolhydraten. Heeft u vragen over de hoeveelheid insuline of tabletten die u moet gebruiken? Neem dan contact op met uw arts of diabetesverpleegundige.

Onderzoek

Melden

Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek.

Gang van zaken onderzoek

Lange broek, schoenen en bh moet u voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt), ook al u sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet u af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen.
In de onderzoeksruimte gaat u op een onderzoekstafel liggen en krijgt u een mat over uw buik die het signaal uit het lichaam opvangt. De tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen een koptelefoon met muziek op.
Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel die u in uw hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62