Skip to Content

MRI-onderzoek gewricht na contrastinjectie

De behandelend arts heeft een MRI–onderzoek aangevraagd. Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto’s te kijken of er afwijkingen in het schouder-, pols-, of heupgewricht zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk om je 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dien je jezelf te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. We kunnen in deze folder niet alle mogelijkheden vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

!Let op: ben je zwanger, of denk je zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als je zwanger bent mag je geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag je niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor Magnetisch Resonantie Imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Bij het onderzoek gebruiken we een sterke magneet en radiogolven. We gebruiken dus geen röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien.
Het onderzoek doet geen pijn, is niet gevaarlijk en kan in sommige gevallen meer informatie opleveren dan röntgenfoto’s.

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • Je hebt (resten van) metaalsplinters in het oog;
 • Je hebt metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst.

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • Je hebt een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • Je hebt een pacemaker (De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland.);
 • Je hebt een metalen kunsthartklep;
 • Je hebt aneurysmaclips in het hoofd;
 • Je hebt een neuro-stimulator;
 • Je hebt een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • Je hebt een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • Je kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • Je bent zwaarder dan 150 kg;
 • Je bent zwanger.

Overleg in bovenstaande situaties met de behandelend arts

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of je eerst met de voeten of met het hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijg je een spiegeltje mee waarmee je uit de tunnel kunt kijken. Overleg met de aanvragend arts over rustgevende medicatie indien je claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier te zijn ingevuld. Heb je dat nog niet gedaan? Klik dan hier of klik hier voor het kinderformulier. Je kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen.

Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s of complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.
Als je contrastmiddel hebt gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Verhinderd, en dan?

Wanneer je onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen, geef dit dan op tijd door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in jouw plaats worden geholpen.

Telefoon afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62

Hoe bereid je jezelf voor?

 • Tijdens het onderzoek mag je geen metalen voorwerpen bij je dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge) kun je daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kun je in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hiernaar.
 • Je wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Wij verzoeken je vriendelijk jezelf  tien minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek. Je krijgt twee afspraken mee. Eén afspraak voor de injectie met contrastvloeistof en één afspraak voor het MRI-onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op de afdeling radiologie krijg je eerst contrastvloeistof toegediend in de schouder-, pols of heupgewricht. In het gewricht waar de contrastvloeistof is ingespoten voelt het anders, een soort gespannen gevoel. Om de juiste plaats van de injectie te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van echografie. Dit betekent dat met behulp een echoapparaat en echogel de juiste prikplaats wordt bepaald. Hierna word je naar de MRI-ruimte gebracht.

Lange broek, schoenen en bh moet je voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt). Ook al uw sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet je af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zul je uit moeten doen.
In de onderzoeksruimte ga je op een onderzoekstafel liggen. Om het gewricht komt een mat of brede band te liggen die het signaal uit het lichaam opvangt. De tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat je zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoor je een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid te verminderen, krijg je een koptelefoon met muziek op. Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel, die je in je hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook word je vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt je wanneer je naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt je je dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar de behandelend arts, die de uitslag met jou bespreekt.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62