Skip to Content

MRSA-positief, en dan?

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat u besmet bent met een MRSA-bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus). In deze folder leest u wat dat is en welke gevolgen dat voor u heeft.

Wat is MRSA?

De MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus. Dit is een bacterie die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacterie bevindt zich meestal op de huid of in de neus. Bij sommige mensen veroorzaakt deze bacterie een (steen)puist of ontstoken wondje. Deze infecties genezen meestal vanzelf, soms is een behandeling met antibiotica nodig. 

MRSA wordt ook wel eens ziekenhuisbacterie genoemd, omdat de bacterie vooral problemen geeft in het ziekenhuis. De kans op besmetting is groter dan thuis, omdat veel mensen met een verminderde weerstand zich dicht bij elkaar bevinden.

MRSA kan in ziekenhuizen bijvoorbeeld operatiewondinfecties veroorzaken, die soms ernstig kunnen verlopen. Het belangrijkste verschil tussen de gewone Staphylococcus aureus en de MRSA ligt in de behandeling.

Infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus kunnen met de gebruikelijke antibiotica behandeld worden. Maar MRSA is ongevoelig (resistent) voor een aantal veelgebruikte antibiotica. Daarom zijn er speciale antibiotica nodig om infecties met MRSA te behandelen. Doordat de behandelingsmogelijkheden hierdoor beperkt zijn doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat de MRSA zich in het ziekenhuis verspreidt. De maatregelen die genomen worden, zijn erop gericht de MRSA snel op te sporen en verspreiding te voorkomen. Om die reden worden patiënten die MRSA-positief zijn in het ziekenhuis informatiesysteem gemarkeerd.

Twee soorten MRSA

Grofweg onderscheiden we twee soorten MRSA-bacteriën: de ‘ziekenhuis-MRSA’ en de veegerelateerde MRSA (LA-MRSA). De kans dat iemand de ‘ziekenhuis-MRSA’ bij zich draagt is het grootst bij mensen die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest. De kans dat iemand de veegerelateerde MRSA bij zich draagt is het grootst bij mensen die in nauw contact staan met dieren, zoals bijvoorbeeld veehouders en veeartsen.

Wat betekent dit voor u?

Omdat bij u de MRSA-bacterie is aangetroffen, worden er tijdens uw opname of ingreep isolatiemaatregelen genomen. Welke maatregelen er precies worden toegepast, hangt af van de soort MRSA die u bij u draagt. Bij een veegerelateerde MRSA zijn de maatregelen minder streng. Tijdens uw opname of ingreep betekent dit voor u het volgende:

Bij ziekenhuis-MRSA:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer
 • De deur(en) moeten dicht blijven
 • De ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen dragen een schort, handschoenen een masker en een muts

Bij veegerelateerde MRSA:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer
 • De deur mag open blijven
 • De ziekenhuismedewerkers die u verzorgen dragen een schort en handschoenen

Wanneer u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de MRSA-bacterie tegen te gaan
De maatregelen blijven van kracht totdat we zeker weten dat u de bacterie niet meer bij u draagt.

U kunt de MRSA-bacterie spontaan of eventueel via een behandeling kwijt raken. Een behandeling voor MRSA is meestal pas mogelijk wanneer u:

 • geen antibiotica (meer) gebruikt;
 • geen wonden (meer) heeft;
 • geen huidafwijkingen, zoals eczeem, psoriasis (meer) heeft;
 • geen drains, katheter, of intravasale lijnen (meer) heeft.

Wat de behandeling tegen MRSA in houdt, is afhankelijk van de plaats waar bij u de bacterie is gevonden. Een behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een neuszalf en het wassen met een desinfecterende zeep. Soms krijgt u ook antibiotica. De behandeling wordt afgesproken door de arts-microbioloog met uw behandelend arts of huisarts.

Als u MRSA-positief bent, omdat u werkzaam bent in de veehouderij, is behandeling meestal niet zinvol. Door uw beroep komt u steeds opnieuw in contact met de MRSA-bacterie.

Bezoekers

U mag gewoon bezoek ontvangen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Uw bezoek krijgt instructies van de verpleegkundigen.

 • Bezoekers dragen geen beschermende kleding, maar blijven tijdens het bezoek wel bij u op de kamer.
 • Bij het weggaan moeten zij hun handen wassen of met handalcohol inwrijven.

Duur isolatiemaatregelen

Vanaf het moment dat bij u de MRSA-bacterie wordt ontdekt, tot het moment dat we er zeker van zijn dat de bacterie niet meer bij u aanwezig is, gelden voorzorgsmaatregelen bij opname in het ziekenhuis. Soms gelden er ook maatregelen als u een polikliniek bezoekt.

Na drie complete series MRSA kweken (genomen met steeds één week ertussen), waarvan de uitslag negatief is (dus geen MRSA meer), zijn isolatiemaatregelen bij opname of behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig. Als u binnen het jaar weer opgenomen moet worden, wordt u wel opnieuw gecontroleerd op MRSA. U blijft in Bernhoven als MRSA-drager of ex MRSA-drager gemarkeerd, totdat definitief bekend is dat u MRSA negatief bent.

Als u naar een andere ziekenhuis gaat, is het belangrijk dat u vermeldt dat u MRSA-drager bent, of bent geweest.

Maatregelen thuis

Voor mensen die bij u thuis wonen of bij u op bezoek komen zijn geen maatregelen nodig, tenzij deze personen zelf onder behandeling in een ziekenhuis zijn of als zij zelf werken binnen de gezondheidszorg. In dat geval is het raadzaam dat deze personen bij een volgend bezoek aan polikliniek of ziekenhuis melden dat zij contact hebben gehad met een MRSA-positieve patiënt. Als u behandeld wordt door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige, verzoeken wij u tijdig te melden dat u besmet bent met de MRSA-bacterie. Er zullen dan zonodig voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Vragen

Voor meer informatie over MRSA kunt ook kijken op onze website: www.bernhoven.nl of www.jbz.nl
Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dienst Hygiëne & Infectiepreventie, tel: 0413 - 40 89 99.