Skip to Content

Mutatie-onderzoek bij longkanker

U heeft onlangs gehoord dat bij u sprake is van longkanker. De komende periode zal spannend voor u zijn. Om te kijken welke behandeling het beste voor u is, is er verder onderzoek nodig: een zogenaamde mutatieanalyse. In deze folder leest u wat dat inhoudt.

Wat wordt er onderzocht?

Bij een mutatieanalyse onderzoeken we of er in de tumor die bij u gevonden is, sprake is van bepaalde mutaties. Mutaties zijn veranderingen in de eigenschap van een cel. Er zijn meerdere vormen van mutaties bekend, zoals o.a. de EGFR, KRAS, PDL-1 of ALK mutatie. Het mutatieonderzoek wordt ingezet door de longarts. We gebruiken hiervoor (eerder) afgenomen tumormateriaal.

Waarom dit onderzoek?

Op basis van de uitslag van het mutatieonderzoek kan de longarts vaststellen of de tumor gevoelig is voor een meer specifieke behandeling. Dit kan een doelgerichte behandeling of een behandeling met immunotherapie zijn. Deze behandelingen proberen om kankercellen meer doelgericht te remmen in hun groei en hierbij minder schade aan te richten bij gezonde cellen. Ze kunnen als enige behandeling worden gegeven of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapie.

De uitslag

Het duurt twee weken voor de uitslag van het onderzoek bekend is en de arts uw behandeling kan bepalen. Afhankelijk van de uitslag, start binnen enkele dagen de behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, stelt u die dan gerust aan de longarts of uw casemanager. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur – 10.00 uur en van 14.00 uur – 15.00 uur via 0413-402290 of stel uw vraag via cm-onco@bernhoven.nl