Skip to Content

Naar de dokter, wat zijn mijn rechten?

Informatie voor ouders en kinderen over de rechten en plichten van kinderen in de gezondheidszorg.

Net als volwassenen hebben ook kinderen er recht op om duidelijk te weten wat er aan de hand is als je ziek bent en welke behandelingen er dan zijn. Voor kinderen is in een wet beschreven wat jouw rechten en plichten zijn. Deze folder legt uit welke regels er zijn.

Jonger dan 12 jaar

  1. aan jou èn aan je ouders moet worden verteld wat er aan de hand is en wat er aan kan worden gedaan;
  2. het zijn je ouders die toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling.

Tussen de 12 en 16 jaar

  1. zowel jijzelf als je ouders hebben recht op informatie;
  2. zowel jijzelf als je ouders moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling;
  3. zowel jijzelf als je ouders mogen in je medisch dossier kijken. In het medisch dossier schrijft de dokter of verpleegkundige alles op wat er met je aan de hand is en wat besloten is daaraan te doen.

Het is belangrijk dat je samen met je ouders bespreekt wat voor jou het beste zou kunnen zijn en waar jij je goed bij voelt. Wat jij belangrijk vindt is voor de dokter ook heel belangrijk en de dokter zal dan ook heel goed naar jou luisteren.

16 jaar of ouder

  1. alleen jij hebt recht op informatie;
  2. alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet;
  3. alleen jij mag je medisch dossier inzien.

Je ouders worden alleen maar geïnformeerd en mogen alleen jouw dossier inzien wanneer jij daar volledige toestemming voor geeft.

Het feit dat de beslissing van jou afhangt, wil niet zeggen dat je ouders niet meer belangrijk zijn. Natuurlijk is het goed om te overleggen! Het voelt ook beter want zo’n beslissing kan best lastig zijn.

Website Jouw rechten als kind

Je hebt in het kort kunnen lezen wat je rechten en plichten zijn als het om medische zorg gaat. Op internet vind je nog meer informatie:

Ga naar deze website om meer te weten te komen over jouw rechten en plichten.