Skip to Content

Naar huis met antibiotica via het infuus

Bij sommige infecties is langdurige behandeling met antibiotica via een infuus nodig. De infuusbehandeling begint in het ziekenhuis. Daarna kan de behandeling in de thuissituatie goed en veilig verder gaan. Je kunt zo je dagelijkse activiteiten hervatten. De behandeling is thuis hetzelfde als in het ziekenhuis. Je behandelend arts maakt afspraken over de thuisbehandeling met de thuiszorg en / of zorginstelling. We informeren je huisarts hierover.

Hoe verloopt de behandeling?

Wie regelt mijn zorg na ontslag?

De verpleegkundige van de afdeling waar je bent opgenomen schakelt de transferverpleegkundige van Bernhoven in om jouw ontslag te regelen. De transferverpleegkundige is gespecialiseerd in het regelen van zorg na een ziekenhuisopname.

Wie regelt mijn intraveneuze medicatie na ontslag?

Wanneer je behandelend arts samen met jou heeft besloten thuis de infuustherapie te vervolgen, zorgt de transferverpleegkundige dat de antibiotica bij je thuis wordt geleverd. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met apotheek APPO die de infusen maakt. De antibiotica is onaangebroken houdbaar tot en met de datum op de verpakking. Meestal is de stopdatum van de antibiotica bekend bij ontslag en staat vermeld op het recept. Voor je veiligheid vraagt de apotheek die het infuus klaarmaakt jouw medicatieoverzicht op. Hiervoor is toestemming nodig voor het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Wie regelt mijn infuuspomp en alle toebehoren voor de toediening?

Ook de infuuspomp en alle toebehoren voor het infuus worden bij je thuis afgeleverd door apotheek APPO. Dit is meestal op de dag dat je ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Je krijgt een mobiel infuuspompje met tas. Bij de levering van de antibiotica worden bewaarinstructies geleverd.

Wie regelt het bijbestellen van het infuus toebehoren?

De gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg regelt dit in overleg met je.

Wie regelt het bijbestellen van de antibiotica via het infuus?

Je behandelend arts houdt het verloop van de antibioticabehandeling in de gaten. De arts bespreekt met jou telefonisch of op de polikliniek, of de behandeling naar wens verloopt en wanneer de antibiotica kan worden gestopt. Het is mogelijk dat je behandelend arts de infuustherapie tussentijds verlengt of wijzigt. Je arts regelt dan een nieuw recept en verstuurt dit naar apotheek APPO.

Het thuis toedienen van de antibiotica via het infuus

Wie dient de antibiotica via infuus toe?

Net als in het ziekenhuis wordt de antibiotica thuis via een infuus (oftewel een slangetje) toegediend in jouw bloedvat. Een gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundige voert dit uit. De infuusnaald die nodig is voor de thuisbehandeling brengen we in het ziekenhuis al in voor je ontslag. De thuiszorgverpleegkundige controleert het infuus wanneer zij bij jou komt. Zij let bijvoorbeeld op infectieverschijnselen en of het infuus goed loopt. Zelf kun je dit ook in de gaten houden. Hierover krijg je later in deze folder meer uitleg.

Kan infuustherapie thuis gegeven worden?

Infuustherapie thuis is een veilige manier om jouw antibioticabehandeling thuis te vervolgen. De eerste toedieningen van je antibiotica gebeuren meestal in het ziekenhuis, zodat we je reactie op het geneesmiddel in de gaten kunnen houden. Allergische reacties kunnen bij elk geneesmiddel optreden. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet je onmiddellijk contact opnemen met je arts in Bernhoven of de gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige. Ook bij problemen met het infuus zelf neem je contact op met je arts in Bernhoven. Daarnaast controleren we bij sommige antibiotica regelmatig je bloed. De formulieren hiervoor krijg je mee vanuit het ziekenhuis.

Hoe lang duurt de infuustherapie?

Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van de aard van de infectie. Je kunt hierover meer uitleg vragen aan je behandelend arts.

Hoeveel kost de infuustherapie thuis?

Met uitzondering van het eigen risico heb je geen kosten aan deze therapie.

Controle van de katheter door jezelf

De gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige verzorgt de huid rondom jou infuus en controleert op onder andere infectieverschijnselen. Je kunt dit zelf ook in de gaten houden.

Let op de volgende punten:

  • Is de huid rondom het infuus rood?

  • Is de huid rondom het infuus pijnlijk?

  • Komt er pus uit de huid rondom het infuus?

Als je op een van deze vragen ‘ja’ antwoordt, laat dit dan weten aan de gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige.

 

 

Jouw afspraken en contactinformatie

 

Levering apotheek APPO op: ….…………………… (datum) tussen 08.00 - 12.00 uur.

Telefoonnummer apotheek APPO: 085 – 90 23 880

 

Jouw thuiszorgorganisatie

Naam: ……………………………………………………

Telefoon: ………………………………………….........

Afspraken: ……………………………………………..

 

Jouw transferverpleegkundige

Naam: ……………………………………………………

Telefoon: (0413) 40 31 10 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur).

Betrokken afdelingen

Transferverpleegkundige:

transferverpleegkundige@bernhoven.nl

Klinisch chemisch laboratorium:

https://www.bernhoven.nl/laboratorium