Skip to Content

Wat is het norovirus? 

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Als u besmet bent met het norovirus kunt u last hebben van hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Ook kunt u koorts hebben. Meestal beginnen deze klachten tussen de een tot drie dagen nadat iemand het virus binnen krijgt. De klachten duren gemiddeld een paar dagen, maar kunnen ook langer aanhouden. De hevigheid en de duur van de klachten zijn niet bij iedereen hetzelfde. Dit is mede afhankelijk van uw algemene gezondheidstoestand en uw leeftijd. Er zijn ook mensen die besmet zijn, maar die geen klachten krijgen. Zij kunnen wel besmettelijk zijn voor anderen.

Hoe besmettelijk is het norovirus?

Het norovirus is zeer besmettelijk en er is maar een kleine hoeveelheid virus nodig om ziek te worden. Het virus wordt uitgescheiden via de ontlasting of het braaksel van besmette personen. Het virus wordt ondermeer overgebracht via handen die na het toiletbezoek niet of niet goed zijn gewassen. Daarnaast is besmetting via de lucht als gevolg van braken ook mogelijk. U bent besmettelijk voor anderen van één tot twee dagen voordat u de klachten kreeg, tot drie dagen nadat uw klachten verdwenen zijn.

Waar kunt u met het norovirus besmet raken?

Buikgriep veroorzaakt door het norovirus kunt u overal oplopen. Zeker als er een buikgriep epidemie is en veel mensen ziek zijn. U kunt met het virus besmet raken in de supermarkt, het openbaar vervoer, op een feestje enz.
Ook in een ziekenhuis kunt u besmet raken met het norovirus als er buikgriep heerst. Omdat in een ziekenhuis veel zieke mensen dicht bij elkaar zijn, worden extra maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Op afdelingen waar het norovirus heerst, wordt bijvoorbeeld extra schoongemaakt en worden isolatiemaatregelen toegepast.

Isolatiemaatregelen

Patiënten met (mogelijk) klachten van buikgriep, worden geïsoleerd verpleegd. Er zijn verschillende vormen van isolatie. Bij norovirus wordt ‘contactisolatie’ toegepast. Dit betekent dat de patiënt op een eenpersoonskamer ligt en tijdens de verzorging worden extra hygiëne maatregelen toegepast.

Hoe wordt het behandeld?

Er is geen medicijn tegen deze vorm van buikgriep. Hoewel de ziekteverschijnselen als erg vervelend worden ervaren, zijn deze op zich niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt om uitdroging te voorkomen.

Bezoek

U mag gewoon bezoek ontvangen. Als uw bezoek nog patiënten op andere afdelingen in het ziekenhuis wil bezoeken, dan bezoeken zij u als laatste. Bij het verlaten van de kamer moeten de bezoekers de handen desinfecteren met handalcohol. Deze zit in een pompje bij de wastafel op de patiëntenkamer. Ook bij de uitgang van de verpleegafdeling hangt een pompje met handalcohol die bezoekers mogen gebruiken.

Wat kunt u thuis doen?

Wanneer u weer thuis bent, hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen. Wast u wel altijd grondig uw handen (en goed afdrogen), nadat u naar het toilet bent geweest.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer 0413 - 40  89  99 of hygieneinfectiepreventie@bernhoven.nl.