Skip to Content

Ondersteunende en palliatieve zorg

In Bernhoven werkt een team van specialisten met speciale aandacht voor ondersteunende en palliatieve zorg, afgekort: PAT-team. In dit team werkt Bernhoven samen met professionele zorgverleners uit de regio, denk daarbij aan hulpverleners uit verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartspraktijken.

Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?

Wie de term palliatieve zorg hoort, denkt vaak meteen dat het moment van sterven dichtbij is. Dat is een misvatting. Ondersteunende en palliatieve zorg komt ter sprake wanneer iemand niet meer kan genezen van een ziekte, maar niet genezen van een ziekte betekent niet dat de patiënt direct binnen korte tijd dood gaat.

De term palliatieve zorg komt van het Latijnse woord pallium dat mantel betekent. Palliatieve zorg is zorg die de patiënt als een zorgende en beschermende mantel omgeeft. Het is heel belangrijk om te weten dat ondersteunende en palliatieve zorg kan worden gegeven lang voordat de stervensfase in zicht komt. Ondersteunende en palliatieve zorg kan langere tijd –maanden tot jaren- duren, soms enkele weken. Dat verschilt per persoon en ziekte.

Kwaliteit van leven

Wat het belangrijkste van deze zorg is, is dat het zich richt op de kwaliteit van leven. Natuurlijk voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving, dus de partner, kinderen, kleinkinderen en andere naasten. Palliatieve zorg kan dus kortere of langere tijd duren. Ondersteunende en palliatieve zorg is ook heel zinvol bij chronische ziekten als COPD, ALS, hartfalen of bijvoorbeeld dementie. Maar het kan ook een steun zijn wanneer u palliatieve chemotherapie of bestraling krijgt, of een operatie krijgt.

Deze zorg is vooral bedoeld om pijn te verlichten, op tijd aandacht hebben voor specifieke problemen en daarvoor een oplossing of hulpmiddel zoeken, aandacht hebben voor psychische en sociale vragen, je leven aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Kortom; ondersteuning en begeleiding niet alleen over lichamelijke klachten maar ook over zingeving en levensinvulling.

Palliatief Advies Team (PAT)

Wie zitten er in het team ondersteunende en palliatieve zorg?

 • MDL-arts
 • Internist-oncoloog
 • Longarts
 • Klinisch geriater
 • Anesthesioloog
 • Verpleegkundig consulenten
 • Huisarts
 • Specialist ouderengeneeskunde

Als het nodig is voor goede zorg wordt ook advies gevraagd aan andere specialisten zoals de neuroloog, cardioloog, apotheker, maatschappelijk werk. Leden van het pijnteam en de geestelijk verzorger.

Wat doet het PAT-team?

De leden van het PAT-team nemen niet de zorg over, zij geven advies aan de andere behandelaars, bijvoorbeeld over:

 • Behandeling van lichamelijke klachten als bijvoorbeeld pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, verstopping of buikvocht.
 • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen in alle fasen van de ziekte.
 • Ondersteuning bij levens- en spirituele vragen.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan of afzien van een behandeling, het opstellen van een wilsverklaring.
 • Hulp bij het zoeken naar andere vormen van zorg zoals thuiszorg, hospicezorg of andere instellingen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Begeleiding van partner en kinderen.
 • Het team adviseert collega’s van verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartspraktijken in de regio van Bernhoven.

Wanneer begint u met ondersteunende en palliatieve zorg?

Deze zorg kan gelijk met een op de ziekte gerichte behandeling worden gegeven. Dus al heel erg vroeg in het ziekteproces. Ons advies is dan ook om niet te lang te wachten. Op het moment dat u hoort dat een ziekte niet genezen kan worden kunt namelijk heel veel hebben aan deze zorg.

Spreekuur ondersteunende en palliatieve zorg

Bernhoven kent een spreekuur ondersteunende en palliatieve zorg. Dit spreekuur is altijd eenmaal per week in Bernhoven, Uden.

Het spreekuur is voor patiënten van Bernhoven, maar ook voor patiënten uit de regio van Bernhoven die op dit moment niet in het ziekenhuis patiënt zijn. Wie behoefte heeft aan een gesprek, begeleiding of advies kan naar dit spreekuur komen. Wel moet u hiervoor een verwijzing hebben van uw huisarts (of uw behandelend specialist).

Als u en uw arts met elkaar hebben afgesproken dat u naar dit spreekuur wilt dan geeft uw dokter dit door aan de palliatief verpleegkundige. Als u in het ziekenhuis ligt, komt zij u opzoeken. Bent u thuis dan krijgt u een afspraak voor dit spreekuur.

Heeft u nog vragen?

Heeft vragen, blijf er niet mee zitten en stel ze aan uw eigen huisarts of specialist of aan de verpleegkundig specialist.