Skip to Content

Oorsuizen

Met behulp van onderzoek is vastgesteld dat je last hebt van oorsuizen. Oorsuizen heet in medische termen tinnitus. In deze folder lees je wat oorsuizen is en wat de oorzaken kunnen zijn van je klachten.

Oorsuizen

Bij oorsuizen hoor je geluiden die niet van buiten afkomstig zijn. Vaak lijkt het geluid dat wordt waargenomen bij oorsuizen, op een bekend geluid uit de omgeving, bijvoorbeeld: het gefluit van een fluitketel, het geruis van een zeeschelp die tegen het oor gehouden wordt, de drukte die in een machinekamer heerst, het geblaas van de wind in een kier of het gesjirp van krekels. De geluiden die je hoort zijn meestal erg zacht, namelijk onder de 20 decibel (20 decibel is ongeveer fluistersterkte). Het oorsuizen wordt meestal opgemerkt wanneer het erg stil is om je heen, bijvoorbeeld `s avonds in bed. Op andere momenten wordt het oorsuizen overstemd door het omgevingsgeluid.

Wie heeft last van oorsuizen

Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de volwassenen wel eens last heeft van oorsuizen. Meestal weet de betrokkene zelf de oorzaak: een oorprop, lawaaioverlast, een val op het hoofd, een klap tegen de oren. In de meeste gevallen verdwijnt dit ongemak na een tijdje. Daarnaast kan oorsuizen worden veroorzaakt door chronische middenoorontsteking, bloedarmoede of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Wanneer een specifieke oorzaak wordt gevonden, dan kan de KNO-arts het oorsuizen behandelen. Vaak vindt de arts echter geen duidelijke oorzaak en is de behandeling gericht op het verlichten van de klachten en op het beter leren omgaan met oorsuizen.

Oorzaken van oorsuizen

Het binnenoor en het evenwichtsorgaan liggen vlak bij elkaar. De informatie van beide zintuigen wordt door één zenuw naar de hersenen getransporteerd. Bepaalde vormen van oorsuizen gaan daarom samen met duizeligheid. Het gezamenlijk optreden van oorsuizen en duizeligheid komt nogal eens voor. Het kan een uiting zijn van een ontsteking, de ziekte van Ménière, hardhorendheid of oor veroorzaakt door doorbloedingsstoornissen. Oorsuizen dat wordt veroorzaakt door een oorsmeerprop, beschadiging van het trommelvlies of geluidsbeschadiging komt zonder duizeligheid voor.

De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière kenmerkt zich door:

  1. aanvallen van duizeligheid en evenwichtsstoornissen
  2. wisselend gehoorverlies met oorsuizen
  3. recruitment (dit betekent dat harde geluiden beter gehoord of zelfs als onaangenaam ervaren worden)

De aanvallen duren meestal enkele uren.

Bij de duizeligheid lijkt het alsof de omgeving om je heen draait. Dit wordt ook wel draaiduizeligheid genoemd. Er is gehoorverlies in de lage of de hoge frquenties of beide. Deze stoornissen verergeren geleidelijk naarmate de ziekte vordert. Meestal begint het aan één kant. Het oorsuizen is er vaak constant en dreunend. Vóór een aanval kan het luider worden. De ziekte van Ménière wordt ook wel 'migraine van het binnenoor' genoemd. 

Hardhorendheid 

Bij het ouder worden, gaan zintuigcellen en zintuigvezels verloren. Hardhorendheid komt vaak voor bij oudere mensen.  Mensen met hardhorenheid lijden ook vaak aan oorsuizen. Dit komt vermoedelijk door het verlies van zintuigcellen in het binnenoor.

Voorkomen-, en behandeling

Afdoende behandeling van oorsuizen met duizeligheid is veelal niet mogelijk. De oorzaak is vaak niet te achterhalen of niet te verhelpen. Er bestaan slechts enkele medicijnen die mogelijk een verlichting van de klachten kunnen geven. Deze medicijnen zouden kunnen werken doordat ze de doorbloeding van het binnenoor verbeteren. 

Het oorsuizen dat het gevolg is van blootstelling aan lawaai kan voorkomen worden door het lawaai te vermijden. Bijvoorbeeld niet meer naar de disco en door geluidsdempende oorbeschermers te dragen. Mensen die vaak aan lawaai blootgesteld zijn, moeten weten dat zij daardoor levenslang last kunnen houden van oorsuizen.  

De oorzaak aanpakken

Bij de behandeling van oorsuizen is het uiteraard nodig om zo goed mogelijk de oorzaak vast te stellen. Een oorprop is gemakkelijk gevonden en verwijderd. Als een ontsteking de oorzaak is, uit deze zich meestal ook op andere manieren. Geneesmiddelen en genotmiddelen worden als oorzaak van oorsuizen vaak over het hoofd gezien. Deze kunnen ook een belangrijke rol spelen.

Geluid met geluid bestrijden

Als je last hebt van oorsuizen zonder duizeligheid dan kan worden overwogen om alleen het geluid te bestrijden. Omdat het oorgeruis altijd zacht is, is daardoor niet eens zoveel geluid nodig. Een gesprek of een film is meestal al voldoende, vooral als het boeiend of spannend is. Omdat het `s avonds stiller wordt, breken voor jou dan de moeilijke uren aan. Soms kan een luid tikkende wekker al voldoende helpen. Een mechanische wekker produceert al gauw 30 decibel. Een radio naast het bed is ook nuttig.

Daarbij heeft de FM-ontvangst de voorkeur, omdat die het geluid met een wat hogere frequentie voortbrengt en zo beter de hogere tonen in het oorsuizen verdringt. Zoals je hebt gelezen, kan oorsuizen vele oorzaken hebben. De arts kan in enkele gevallen de oorzaak vaststellen en behandelen. Soms is het echter niet mogelijk oorsuizen te verhelpen of te onderdrukken. Er is helaas geen medicijn waarvan bewezen is dat het oorsuizen vermindert. Meestal is een arts dus zeer terughoudend met het voorschrijven van medicijnen tegen oorsuizen. Wel zijn er medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat je het oorsuizen als minder hinderlijk ervaart: slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Veelal

Heb je nog vragen?

heb je na het lezen van deze folder nog vragen,  bel dan tijdens kantooruren naar de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS). De NVVS behartigt de belangen van en geeft voorlichting aan mensen die hoorproblemen hebben, zoals: slechthorendheid , oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière. Ook organiseren zij activiteiten voor slechthorenden.

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS)

Postbus 129
3990 DC Houten

Telefoon: 030 - 261 76 17
Teksttelefoon: 030 - 261 76 77
E-mail: info@nvvs.nl
Website: www.nvvs.nl