Skip to Content

Operatie aan de neusbijholten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u een aan uw neusbijholten wordt geopereerd. In deze folder leest u hoe deze operatie Bernhoven verloopt.

Hoe bereidt u zich voor?

Opname

Voor een operatie aan de neusbijholten wordt u één dag opgenomen op afdeling Ambulant Centrum van Bernhoven, route 140. In enkele gevallen moet u één nacht blijven. Dat hangt af van de uitgebreidheid van de ingreep en uw medische geschiedenis en hierover wordt u door uw arts geïnformeerd. U krijgt telefonisch bericht van de opname planning zodra de datum van de operatie bekend is. Dit is meestal twee weken voor de operatie.

Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO)

De afdeling Opname maakt voor u een afspraak voor het preoperatief poliklinisch onderzoek (PPO). Op dit dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog, dat is de specialist die voor de verdoving zorgt. Hij of zij legt u uit hoe de verdoving werkt.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Dag van de operatie

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken dag bij de balie van afdeling Ambulant Centrum in Bernhoven, route 140. Een verpleegkundige ontvangt u en legt u alles uit. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. De verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie gebeurt onder algehele narcose (verdoving). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u op de afdeling waar u bent opgenomen een rustgevend medicijn en pijnmedicatie. Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de narcose toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De operatie

Bij deze operatie gebruikt de KNO-arts een endoscoop. Een endoscoop is een klein buisje met een lens, waardoor de arts de bijholten kan bekijken. Met de endoscoop worden instrumenten ingebracht waarmee de bijholten worden schoongemaakt en de doorgang naar de neus wordt hersteld. De endoscoop wordt via de neusopening ingebracht, waardoor er buitenaf geen littekens ontstaan. In sommige gevallen wordt na de operatie een tampon in de neus achtergelaten. Deze wordt dan na 1 tot 2 dagen verwijderd op de poli.

Zijn er complicaties?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast zijn er meer specifieke ingreep gebonden complicaties mogelijk:

Het is mogelijk dat u, later dan de operatiedag, neusbloedingen krijgt. Verder bevinden de bijholtes zich tussen de ogen en onder de hersenen. Er is dus een zeer kleine kans op complicaties bij het oog: bloeduitstorting in de oogkas, beschadiging van de oogkas, vermindering van het zicht na de operatie. Heel zelden kan er via de neus lekkage van het hersenvocht optreden.

Wat gebeurt er na de operatie?

 • Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Wanneer u goed wakker bent en de controles goed zijn, haalt een verpleegkundige van de afdeling u op. Na de operatie kunt u pijn aan uw neus hebben. Hiervoor geeft de verpleegkundige van de afdeling u regelmatig pijnstilling. U mag niet snuiten en bij niezen de neus niet dichtknijpen! In uw arm zit een infuus. Als u niet misselijk bent, u heeft wat gedronken, en geplast, verwijdert de verpleegkundige het infuus. De dag van de operatie blijft u rustig in bed. U mag wel in overleg met de verpleegkundige uit bed om naar het toilet te gaan.
 • Na de operatie kan er vers bloed of bloederig slijm uit de neus komen. Dit is normaal. Van de verpleegkundige krijgt u uitleg hoe u uw neus moet spoelen. Dit spoelen is nodig om te voorkomen dat er korsten in de neus ontstaan. U mag enkele uren na de ingreep gewoon eten en drinken.
 • Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, kunt u hiervan een drukkend gevoel in de neus en hoofdpijn krijgen. U kunt niet door de neus ademen en u krijgt daardoor een droge mond.
 • Ook is het mogelijk dat uw ogen gaan tranen. De onderkant van de neus is bedekt met een gaasje. De neus bloedt soms een beetje na. Het gaasje wordt regelmatig door de verpleegkundige verschoond. Het kan zijn dat er tampons in de neusgeplaatst zijn, deze blijven 1à 2 dagen zitten en worden op de poli verwijderd. Zorg dat u voor de eerste dagen gaasjes van 5 bij 5 cm. in huis heeft.

Naar huis en dan?

Wanneer?

Tenzij anders met u is afgesproken, mag u de dag van de operatie naar huis. Zorg dat u d de eerste 24 uur na de ingreep niet alleen bent en zo nodig geholpen kunt worden. Van de verpleegkundige krijgt u instructie en spullen voor het spoelen van de neus mee. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop leest u wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek

 • KNO, route 020, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Adviezen voor thuis

Uw neus heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

 • Gedurende de dag dat u thuiskomt doet u het rustig aan, dus niet zwaar tillen, bukken en persen op de ontlasting.
 • Spoel uw neus twee tot zes maal daags met een zoutoplossing (een theelepel zout oplossen in 250cc lauw warm water, en deze vloeistof met behulp van een spuitje (50cc) of neusdouche de neusspoelen). Naarmate de neus schoner wordt, kunt u het aantal keren spoelen afbouwen (U krijgt na de operatie nog een spoelinstructie mee).
 • Snuit uw neus de eerste dagen na de operatie niet. Het is beter de neus op te halen.
 • De tweede dag na de operatie kunt u lichte werkzaamheden hervatten. Wanneer uw dagelijks zwaar lichamelijk werk moet doen, wacht dan zeven dagen voordat u hiermee weer kan beginnen. Overleg bij twijfel met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Wat te doen bij problemen thuis?

Bij problemen na de operatie neemt u tijdens kantooruren contact op met de

 • polikliniek KNO heelkunde, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47

Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Mocht het nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp komt buiten kantooruren, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

U moet bellen wanneer:

Uw neus verstopt raakt en u krijgt deze met spoelen en sprayen niet open.

 • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
 • U een kloppende pijn voelt in uw neus.
 • Uw neus flink gaat bloeden en de bloeding stopt niet binnen 15 minuten.
 • U een blauw oog krijgt, slechter gaat zien of dubbel gaat zien.
 • U uit één neusgat helder vocht verliest.

Wat zijn de neusbijholten

Boven, naast en achter de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de zogenaamde `neusbijholten', die in directe verbinding staan met de neus. De neusbijholten bestaan uit:

 • 2 voorhoofdsholten (gelegen boven de ogen)
 • 2 kaakholten (gelegen achter de wangen)
 • 2 zeefbeenholten (deze bestaan uit een groot aantal kleine holten en bevinden zich tussen de neus en de ogen)
 • 2 wiggebeensholten (gelegen ver achter boven in de neus).

 • Een operatie aan de neusbijholten vindt plaats wanneer een ontsteking aan de neusbijholten, ondanks behandeling met medicijnen of spoelingen, niet geneest. Bij een dergelijke chronische ontsteking kan slechts één bijholte ontstoken zijn, maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn.
 • Een operatie aan de neusbijholten kan ook nodig zijn om poliepen te verwijderen.
 • Poliepen zijn goedaardige zwellingen van het slijmvlies van de neus en de bijholten. Tijdens de operatie worden de neusbijholten schoongemaakt en wordt de doorgang van de bijholten naar de neus vergroot.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de

 • Polikliniek KNO-heelkunde, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020