Skip to Content

Operatie aan de slijmbeurs

In deze folder vind je algemene informatie over de oorzaak, de klachten en de behandelingsmogelijkheden van de geïrriteerde slijmbeurs.

Wat is een slijmbeurs

De slijmbeurs is een soort stootkussentje op uitstekende botdelen of tussen botdelen in en is normaal altijd aanwezig. De meeste klachten komen voor bij de slijmbeurs op de elleboog en knie.

Oorzaak van de klachten

De slijmbeurs kan door een klap of een val zodanig beschadigd worden dat deze zich vult met bloed. Op dat moment kan men meestal volstaan met het leegzuigen van de slijmbeurs.
Wanneer de slijmbeurs herhaaldelijk wordt beschadigd, kan er een blijvende zwelling met vochtophoping en irritatie ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het neerslaan van de eiwitten die na de bloeduitstorting in de slijm beurs aanwezig zijn en door verdikking van de slijmbeurswand. Het steunen op de elleboog en knie is dan pijnlijk.

Behandeling

Punctie

In principe wordt als eerste behandeling de punctie toegepast. De slijmbeurs wordt met een injectienaald leeggezogen, waarna een corticosteroïd - preparaat (een medicijn om ontstekingen tegen te gaan) met verdovingsvloeistof wordt ingebracht. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de chirurg in overleg met jou besluiten tot het operatief verwijderen of opensnijden van de slijmbeurs.

De operatie

In bijna alle gevallen kan de operatie onder plaatselijke verdoving plaats vinden. Als de ingreep op de operatiekamer plaats vindt wordt er een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek).
Op dit spreekuur heb je een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

  • operatieve verwijdering van de slijmbeurs: de holte die dan ontstaat, vult zich in het algemeen met wat bloed. Hierdoor kan het lijken alsof de ingreep niet het gewenste resultaat heeft gehad. De zwelling verdwijnt echter weer.
  • opensnijden van de slijmbeurs: bij acute ontstekingsverschijnselen kan de chirurg besluiten te volstaan met het opensnijden van de slijmbeurs. Op deze wijze kan de inhoud gemakkelijk naar buiten komen.

Belangrijk

Als je hart- of longproblemen hebt en / of medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners) moet je dit vóór de operatie aan je arts melden.

Na de behandeling

Na de ingreep zul je weinig pijn hebben. Na 7 dagen kun je het drukverband verwijderen. Zo nodig krijg je voor enige tijd een steunkous.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van je aandoening en / of de behandeling voor je werk zijn, kun je met je specialist overleggen. De specialist kan je bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om je privacy te beschermen is je toestemming nodig voor overleg tussen je specialist en je bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die je begeleidt bij de terugkeer naar je werk. Daarom is het belangrijk dat je bedrijfsarts op de hoogte is van je aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met je bedrijfsarts te komen.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor. Na verloop van tijd maakt het lichaam vanzelf weer een nieuwe slijmbeurs aan, om te zorgen dat de huid weer goed kan bewegen over de elleboog of knie.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heb je na thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook of vertrouw je het niet? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Ook neem je contact op bij:

  • Ernstige wondproblemen

Polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59, route 041 (tijdens kantooruren)

Of buiten kanooruren het centrale nummer: 0413 - 40 40 40

Vragen

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet deze te stellen aan je behandelend arts of aan de verpleegkundige.

Wachtlijstbemiddeling

Als je klachten erger worden terwijl je al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar je onder behandeling bent. Je behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of je al dan niet eerder moet worden geopereerd.