Skip to Content

Opname in beschermende isolatie


Om besmetting met bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in beschermende isolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom beschermende isolatie?

Beschermende isolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar patiënten met een verminderde weerstand te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via handcontact, via druppeltjes in de lucht of besmette voorwerpen. U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd met een sluis (dubbele deur).
De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in beschermende isolatie wordt verpleegd.
De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de grijze kaart die buiten bij de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent beschermende isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis (dubbele deur)
 • Bij de deur van uw kamer hangt een grijze kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Als u de kamer moet verlaten, desinfecteert u de handen met handalcohol
 • Alle medewerkers die op uw kamer komen dragen een schort en een mondneusmasker (en een muts bij brandwonden)
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten blijven
 • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen
 • U kunt bezoek ontvangen; hieronder staan de maatregelen voor bezoekers

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoek is alleen mogelijk als de bezoeker zelf geen infectie heeft (bijv. griep, verkoudheid, koortslip of diarree)
 • Bezoekers melden zich bij de verpleegkundige
 • Het meebrengen van voorwerpen/voedingswaren zijn alleen toegestaan na overleg met de verpleging
 • Bezoekers volgen de instructies die op de grijze deurkaart staan
 • Bij het betreden en het verlaten van de kamer worden de deuren van de kamer en de sluis direct gesloten
 • Vermijd intensief contact met de patiënt
 • Bezoekers desinfecteren hun handen voor en na het bezoek
 • Kinderen tot twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten, tenzij anders door uw arts is afgesproken.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben tijdens uw verblijf in beschermende isolatie, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige die voor u zorgt. Ook kunt u de verpleegkundige vragen om een afspraak voor u te maken met een deskundige infectiepreventie.
Mocht u na uw opname nog vragen hebben over isolatiemaatregelen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie in Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 89 99.