Skip to Content

Opname in contactisolatie

Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in contactisolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom contactisolatie?

Contactisolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via handcontact of besmette voorwerpen. U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd met een eigen badkamer en toilet.
De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in contact isolatie wordt verpleegd.
De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de blauwe kaart die buiten bij de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent contactisolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur van uw kamer hangt een blauwe kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Als u de kamer moet verlaten, desinfecteert u de handen met handalcohol
 • De medewerkers die u verzorgen en de medewerkers van de schoonmaakdienst dragen een schort en handschoenen
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • De deur van uw kamer mag open blijven
 • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoekers dragen geen beschermende kleding, maar blijven tijdens het bezoek wel bij u op de kamer
 • Bezoekers desinfecteren hun handen na het bezoek
 • Kinderen tot 12 jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben tijdens uw verblijf in contact isolatie, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige die voor u zorgt. Ook kunt u de verpleegkundige vragen om een afspraak voor u te maken met een  deskundige infectiepreventie.
Mocht u na uw opname nog vragen hebben over isolatiemaatregelen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie in Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 89 99.