Skip to Content

Opname in druppelisolatie


Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in druppelisolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom druppel isolatie?

Druppelisolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen, bijvoorbeeld griep of kinkhoest, naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt plaats via druppeltjes in de lucht. U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd.
De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in druppelisolatie wordt verpleegd.
De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de gele kaart die buiten bij de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent druppelisolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur van uw kamer hangt een gele kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Als u de kamer moet verlaten, desinfecteert u de handen met handalcohol en draagt u een mondneusmasker
 • Alle medewerkers die bij u op de kamer komen, dragen een mondneusmasker
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het binnenkomen en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • De deur van uw kamer mag open blijven
 • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoekers dragen voor hun eigen bescherming een mondneusmasker. Uitzondering: op de kinderafdeling hoeven ouders/verzorgers en broertjes en zusjes geen masker te dragen
 • Kinderen tot twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten
 • Aan het einde van het bezoek desinfecteren bezoekers in de sluis hun handen, na het afdoen van het mondneusmasker

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben tijdens uw verblijf in druppel isolatie, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige die voor u zorgt.
Mocht u na uw opname nog vragen hebben over isolatiemaatregelen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie in Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 89 99.