Skip to Content

Opname in strikte isolatie

Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in strikte isolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom strikte isolatie?

Strikte isolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen, bij bijvoorbeeld MRSA en waterpokken, naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt plaats via druppeltjes, via de lucht of via de handen of besmette voorwerpen. U wordt daarom op een eenpersoonskamer met een sluis (dubbele deur) verpleegd.
De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in strikte isolatie wordt verpleegd.
De speciale maatregelen die genomen moeten worden door de medewerkers van het ziekenhuis, staan ook vermeld op de rode kaart die buiten bij de deur van uw kamer is aangebracht.

Wat betekent strikte isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis (dubbele deur)
 • Bij de deur van uw kamer hangt een rode kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Als u de kamer moet verlaten, desinfecteert u de handen met handalcohol en draagt u een mondneusmasker
 • Alle medewerkers die bij u op de kamer komen, dragen een mondneusmasker, een schort, handschoenen en in sommige situaties ook een muts
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten blijven
 • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoekers dragen voor hun eigen bescherming een mondneusmasker en een schort (niet nodig bij MRSA). Uitzondering: op de kinderafdeling hoeven ouders/verzorgers en broertjes en zusjes geen masker te dragen
 • Kinderen tot twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten
 • Aan het einde van het bezoek desinfecteren bezoekers in de sluis hun handen, na het afdoen van het mondneusmasker en het schort (indien van toepassing)

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben tijdens uw verblijf in strikte isolatie, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige die voor u zorgt.
Mocht u na uw opname nog vragen hebben over isolatiemaatregelen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie in Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 89 99.