Skip to Content

Orale glucose tolerantie test met groeihormoonmeting

In deze folder wordt uitgelegd wat de acromegalietest inhoudt en hoe het werkt.

Wat is de orale glucose tolerantie test (OGTT) met groeihormoonmeting

Met een OGTT onderzoeken we hoe de groeihormoonspiegel van het groeihormoon (GH) in het bloed verandert, nadat u glucose (suiker) heeft ingenomen.

Waarom een orale glucosetolerantietest?

Uw behandelend arts denkt dat u mogelijk last heeft van een verhoogde groeihormoonproductie (acromegalie). Om dit nader te onderzoeken wordt een orale glucosetolerantietest (OGTT) gedaan, ofwel acromegalietest.

Wat is acromegalie?

Acromegalie is een niet-aangeboren en zeer zeldzame aandoening van de hypofyse. De hypofyse is een klein kliertje onder aan de hersenen. Het produceert onder meer groeihormoon en verschillende andere hormonen. Als in een bepaald deel van de hypofyse een - meestal - goedaardige tumor zich ontwikkelt die te veel groeihormoon aanmaakt, kan overmatige groei van lichaamsdelen ontstaan en spreken we van acromegalie.

Symptomen

Meestal ontwikkelen de symptomen van acromegalie zich heel geleidelijk. Hierdoor kan het lange tijd duren voordat deze herkend worden. De eerste verschijnselen kunnen vermoeidheid en slaapstoornissen zijn. Door de tumor vergroot de hypofyse. Er kan hoofdpijn optreden. De tumor kan ook druk gaan uitoefenen op de oogzenuwen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het gezichtsvermogen. De handen en voeten worden groter, waardoor ringen, polshorloges en schoenen niet meer passen. Vaak veranderen de gelaatstrekken, vooral door vergroting van de onderkaak. Soms ontstaat overmatige transpiratie en wordt de huid vettig. Ongeveer één derde van de mensen met acromegalie krijgt suikerziekte. Soms is sprake van tintelingen of pijn in de handen.

Gevolgen

Als acromegalie ontstaat voor het 18e levensjaar, is de groei van het kind nog niet geëindigd. Normaal eindigt de groei meestal tussen de 15 en 17 jaar. Het teveel aan groeihormoon veroorzaakt dan reuzengroei. In sommige gevallen worden door het ontstaan van de tumor andere functies van de hypofyse onderdrukt. Daardoor kan bijvoorbeeld sprake zijn van impotentie, onvruchtbaarheid, en onregelmatige menstruatie.

Welke ziekte?

Op grond van bovenstaande kenmerken wordt vermoed welke ziekte u heeft (de diagnose). Deze wordt bevestigd door een bloedtest. Hierbij wordt de hoeveelheid groeihormoon gemeten. Als sprake is van acromegalie, worden verdere tests gedaan om te bepalen of en in hoeverre de andere functies van de hypofyse verstoord zijn. De precieze grootte van de tumor kan vastgesteld worden met een MRI-scan.

Wanneer kan de test niet doorgaan?

De test kan niet doorgaan bij zwangerschap, bij slecht gereguleerde diabetes mellitus (dit is ter beoordeling van uw internist) of bij bepaalde medicijnen voor de behandeling van acromegalie.

Voorbereiden op de test

U bereidt zich op de volgende manieren voor op de OGTT:

 • Voor een OGTT moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. U mag wel water of thee zonder suiker drinken. Wanneer u niet nuchter bent op de dag van de test, dan gaat de test niet door en moet u een nieuwe afspraak maken.
 • U mag uw medicijnen met water innemen, tenzij uw behandelend arts daarover iets anders met u heeft afgesproken.
 • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.

De test

 • U komt op de afgesproken tijd (meestal is dit rond 8 uur in de ochtend) op het ambulant centrum, route 140.
 • U mag thuis wel uw medicijnen innemen met een slokje water. U mag verder niet gegeten en/of gedronken hebben.
 • Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in voor afname van bloed.
 • Voor en na de inname van 200 ml glucosedrank (geconcentreerd suikerwater) nemen we op verschillende tijdstippen bloed af om de hormoongehaltes te bepalen. We nemen bloed af via een apart ‘kraantje’ aan de infuusslang. U voelt hier niets van.
 • Tijdens de test mag u niet slapen.
 • In totaal wordt er tot twee uur na inname van de glucosedrank bloed afgenomen.
 • Hierna mag u eten en naar huis.

Bijwerkingen

 • U kunt zich misselijk voelen door het drinken van het geconcentreerde suikerwater, zelden treedt flauwvallen op.
 • Als reactie op de glucosedrank kan tijdens en na afloop van de test uw glucosegehalte te laag worden (een hypoglycemie). Bij klachten zoals zweten, beven, geeuwen, wazig zien en plotse hevige honger wordt daarom het glucose gehalte gemeten met een vingerprik.

Hoe lang duurt de test?

In totaal duurt de test 3 uur. De OGTT zelf duurt 2 uur en 30 minuten.

Na de test

 • Na afloop van de OGTT mag u weer eten en drinken en kunt u eventueel uw medicijnen innemen
 • U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen van de OGTT met u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. Houd rekening met een wachttijd van twee weken voor de uitslagen van de test bij uw behandelend arts bekend zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek interne geneeskunde: 0413 – 40 19 41