Skip to Content

Ovulatie inductie met Letrozol

In deze folder vind je meer informatie over Letrozol.

Opwekken van de eisprong met behulp van Letrozol

De gynaecoloog heeft je geadviseerd zich te laten behandelen met medicatie voor ovulatie – inductie. 

Wat is ovulatie – inductie?

Bij ovulatie – inductie wordt met medicatie geprobeerd een regelmatige eisprong te krijgen met als doel een zwangerschap mogelijk te maken. Deze behandeling is bedoeld voor vrouwen die geen of een onregelmatige eisprong hebben, zoals vrouwen met polycysteus-ovariumsyndroom.

Het medicijn wat hiervoor gebruikt kan worden is Letrozol (Femara®). Letrozol is een tablet, welke gemakkelijk is om in te nemen en effectief bij 60 – 80% van de vrouwen die geen of een onregelmatige eisprong hebben.

Letrozol

Letrozol is een medicijn wat van oorsprong wordt gebruikt in de behandeling van borstkanker. Vanuit onderzoek is gebleken dat het ook effectief is bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het medicijn is hiervoor nog niet geregistreerd, dit betekend dat Letrozol off label wordt gebruikt. Wat dit inhoudt leest je daarom in de alinea ‘Letrozol: off labeI gebruik’ achterin deze folder, lees dit goed door.

Bijwerkingen van Letrozol die we soms tegenkomen zijn opvliegers en vermoeidheid. Mocht je toch ernstige bijwerkingen ervaren, neem dan contact op met onze polikliniek.

Het gebruik van Letrozol is variërend per patiënte. Je behandelend arts verteld je welke dosering je zal krijgen. De standaarddosering van Letrozol is 2.5mg en dient 5 dagen gebruikt te worden vanaf de 3e dag van de menstruatie.

Mocht het zijn dat je zelden of geen menstruatie heeft, dan is het vaak nodig om een menstruatie op te wekken voor starten met de Letrozol. Het opwekken van de menstruatie gebeurt door middel van het medicijn medroxyprogesteron (Provera®). Je krijgt hiervan een kuur voorgeschreven van 10 dagen, waarbij je enkele dagen na het afronden van de kuur bloedverlies kunt verwachten. Zo nodig wordt geadviseerd vooraf een zwangerschapstest te doen.

Echocontroles

Als je voor de eerste keer begint met Letrozol, of wanneer de dosering veranderd, zullen wij met de echoscopie kijken of de eicellen uitrijpen en er een eisprong plaatsvindt. Dit noemen wij een follikelmeting. Er zal gevraagd worden te bellen zodra de menstruatie op gang is gekomen, waarbij dan op dag 10 van de cyclus een eerste afspraak gepland wordt. Je kunt hiervoor tijdens kantoortijden onze polikliniek bellen. Ook indien je in het weekend bent begonnen met menstrueren, vragen wij of je op maandag zou willen bellen.

Zodra er wordt gezien dat er een eisprong heeft plaatsgevonden, is de follikelmeting meestal niet meer nodig.

Als je na 6 cycli niet zwanger bent

Er wordt met je afgesproken dat je een nieuwe afspraak op de polikliniek met jullie behandelend gynaecoloog krijgt als je na 6 cycli met Letrozol nog niet zwanger bent. Hierbij zal met jullie besproken worden hoe de behandeling het beste kan worden voortgezet.

Wanneer een zwangerschapstest?

Als de menstruatie uitblijft, kunt je een zwangerschapstest doen. Wanneer deze uitslag positief is, maak je een afspraak op de polikliniek.

Letrozol, off label gebruik

Er is een indicatie voor gebruik van medicatie om een regelmatige eisprong te krijgen. Hiervoor zijn verschillende medicijnen die kunnen helpen: clomifeencitraat, letrozol, recombinant-FSH (hormooninjecties). Clomifeencitraat (Clomid®) is in de afgelopen jaren steeds de eerste keus en hierdoor is hier veel ervaring mee. Recente onderzoeken laat echter zien dat letrozol effectiever is dan clomifeencitraat. Het leidt vaker tot een eisprong en tot een (doorgaande) zwangerschap. Letrozol werkt 40% beter dan clomifeencitraat. Tevens hebben vrouwen minder last van bijwerkingen bij gebruik van letrozol, zoals opvliegers en vermoeidheid. Dit betekend niet dat deze bijwerkingen niet worden gezien, maar dat ze minder vaak voorkomen. Dit is de reden geweest dat de Europese vereniging voor voortplantingsgeneeskunde (de ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) en de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) letrozol dan ook als eerste keus in de behandeling van vrouwen die weinig of geen eisprong hebben.

In Nederland werd letrozol voornamelijk gebruikt als ondersteunende behandeling bij vrouwen met hormoon-gevoelige borstkanker. Ondanks dat het medicijn niet geregistreerd staat als middel voor het opwekken van een eisprong, kunnen we het hiervoor wel gebruiken. Dit noemen we off label gebruik. Hiervoor dienen wij wel apart toestemming te vragen. Dit klinkt misschien vreemder dan het is, binnen ons vakgebied gebruiken wij wel vaker medicijnen voor aandoeningen waar ze niet voor geregistreerd staan. Voor fabrikanten is het soms niet rendabel om een registratie aan te vragen.

Hopelijk geeft deze informatie je meer duidelijkheid over het off label gebruik van letrozol. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, of mocht je na het lezen van deze informatie besluiten af te zien van het gebruik van letrozol, bespreek dit dan met je behandelend arts. Dit is natuurlijk geen probleem en dan wordt er samen gezocht naar een passend alternatief.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan gerust contact op met de polikliniek gynaecologie & verloskunde: 0413 - 40 19 34 (8.00 - 17.30 uur).