Skip to Content

Pleurapunctie (longvliespunctie)

Algemeen

In overleg met uw behandeld arts wordt er bij u een pleurapunctie verricht. Een pleurapunctie is een onderzoek/behandeling waarbij de longarts vocht, dat zich tussen de longvliezen (pleurabladen) bevindt, wegzuigt. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven verloopt.

Pleurapunctie

De longen zijn omgeven door twee longvliezen, waartussen zich vocht kan ophopen. Met behulp van lichamelijk onderzoek een een röntgenfoto van de borstkas kan worden nagegaan of er vocht tussen de longvliezen zit. Wanneer er vocht aanwezig is, kan een deel van dit vocht met een naald weggezogen worden. Het vocht wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek. Hierdoor kan de oorzaak van de vochtophoping worden bepaald. Als zich veel pleuravocht opgehoopt heeft kan deze procedure ook plaatsvinden om tegelijkertijd het pleuravocht te laten aflopen.

Voorbereiding

Waar wordt u verwacht?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op het ambulant centrum, route 140. Eventuele voorbereidingen worden gedaan alvorens u naar de onderzoekkamer wordt gebracht.

Belangrijk

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Verhinderd?

Belt u tijdig wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek. U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u rechtop op de rand van een onderzoektafel. U wordt gevraagd uw bovenkleding uit te trekken. De punctie vindt plaats aan uw rugzijde. De plaats waar geprikt gaat worden, wordt gedesinfecteerd. Vervolgens brengt de arts een naald in tussen twee ribben, tot in de ruimte tussen de twee longvliezen. Op de naald zit een spuit waarmee het vocht wordt weggezogen. Het afgenomen vocht wordt opgestuurd voor onderzoek. De arts trekt vervolgens de naald terug en plakt een pleister op het wondje.

Wanneer er een grote hoeveelheid vocht moet worden weggezogen, worden de huid en het longvlies door middel van een injectie plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een gewone 'bloedprik'. Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos. We is het mogelijk dat u tijdens het onderzoek moet hoesten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer het onderzoek onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, duurt het ongeveer een kwartier.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Problemen thuis

Wanneer er ondanks een goed verloop van het onderzoek toch nog problemen ontstaan, neem dan contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.

U moet bellen bij de volgende problemen:

  • Bij toenemende pijn en/of benauwdheid

Uitslag

Wanneer het vocht voor nader onderzoek is opgestuurd, is de uitslag binnen een week bekend. Een week na het onderzoek wordt u dan ook verwacht op de polikliniek Longgeneeskunde, waar uw arts de uitslag met u bespreekt. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u de uitslag nog tijdens uw opname of er wordt een polikliniekafspraak voor u gemaakt waarin de uitslag met u wordt besproken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer. Ook kunt u bellen met de polikliniek Longgeneeskunde.

  • Telefoonnummer polikliniek Longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50
  • Telefoonnummer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25