Skip to Content

Pleurapunctie (longvliespunctie)

In overleg met je behandeld arts wordt er bij je een pleurapunctie verricht. Een pleurapunctie is een onderzoek/behandeling waarbij de longarts vocht, dat zich tussen de longvliezen (pleurabladen) bevindt, wegneemt. In deze folder lees je hoe dit onderzoek in Bernhoven verloopt.

Algemeen

Pleurapunctie

De longen zijn omgeven door twee longvliezen, waartussen zich vocht kan ophopen. Met behulp van lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto van de borstkas kan worden nagegaan of er vocht tussen de longvliezen zit. Wanneer er vocht aanwezig is, kan een deel van dit vocht met een naald weggenomen worden. Het vocht wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek. Hierdoor kan de oorzaak van de vochtophoping worden bepaald. Als zich veel pleuravocht opgehoopt heeft kan deze procedure ook plaatsvinden om tegelijkertijd het pleuravocht te laten aflopen.

Voorbereiding

Waar word je verwacht?

Op de afgesproken dag en tijd meld je je op het ambulant centrum, route 140. Eventuele voorbereidingen worden gedaan alvorens je naar de onderzoekkamer wordt gebracht.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit je rechtop op de rand van een onderzoektafel. Je wordt gevraagd je bovenkleding uit te trekken. Mogelijk wordt een echo gemaakt van de borstkas. De punctie vindt plaats aan de rugzijde. De plaats waar geprikt gaat worden, wordt gedesinfecteerd. Vervolgens brengt de arts een naald in tussen twee ribben, tot in de ruimte tussen de twee longvliezen. Op de naald zit een spuit waarmee het vocht wordt weggezogen. Het afgenomen vocht wordt opgestuurd voor onderzoek. De arts trekt vervolgens de naald terug en plakt een pleister op het wondje.

Wanneer er een grote hoeveelheid vocht moet worden weggezogen, worden de huid en het longvlies door middel van een injectie plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een gewone 'bloedprik'. Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos. Wel is het mogelijk dat je tijdens het onderzoek moet hoesten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer het onderzoek onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, duurt het ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt je meteen naar huis.

Problemen thuis

Wanneer er ondanks een goed verloop van het onderzoek toch nog problemen ontstaan, neem dan contact op met de behandelend arts of de huisarts.

Je moet bellen bij de volgende problemen:

  • Bij toenemende pijn en / of benauwdheid

Uitslag

Wanneer het vocht voor nader onderzoek is opgestuurd, is de uitslag binnen een week bekend. Een week na het onderzoek word je dan ook verwacht op de polikliniek Longgeneeskunde, waar de arts de uitslag met je bespreekt. Wanneer je bent opgenomen in het ziekenhuis krijg je de uitslag nog tijdens je opname of er wordt een polikliniekafspraak voor je gemaakt waarin de uitslag met je wordt besproken.

Vragen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer. Ook kun je bellen met de polikliniek Longgeneeskunde.

  • Telefoonnummer polikliniek longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50
  • Telefoonnummer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25