Skip to Content

Poliklinische ingrepen

Binnenkort wordt bij je een kleine poliklinische ingreep verricht. In deze folder vindt je informatie over de gang van zaken rond zo'n ingreep.

De ingreep wordt uitgevoerd op het ambulant centrum/route 140.

Voorbereidingen.

  • Het is belangrijk dat het gebied of lichaamsdeel, waar de ingreep moet plaatsvinden, thuis goed gewassen wordt. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. Zonodig ringen, horloge etc. afdoen.
  • Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen en/of pijpen, die ruimte laten voor een verband.
  • Wij adviseren je om een begeleider mee te brengen, je mag na de ingreep niet alleen naar huis rijden. Je begeleider mag niet mee naar binnen in de operatiekamer.
  • Als je medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld antistollingstabletten) of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld pleisters, jodium etc.), is het belangrijk dit aan de arts of doktersassistente te melden.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor je eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die je op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als je arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in je AMO welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Je apotheker print voor jou een AMO uit. Vertel je apotheker ook als je medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens je ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan je huisarts kan je medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in je overzicht worden opgenomen door je apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat je het overzicht altijd bij je hebt als je naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die je al hebt. Neem het ook mee als je naar de tandarts gaat.

Hoelang is jouw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Je apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Als je ziek of verhinderd bent

Wanneer je de gemaakte afspraak voor de poliklinische ingreep niet kunt nakomen, wil je dit dan zo ruim mogelijk van tevoren telefonisch (0413 - 40 19 59) doorgeven?

De ingreep

Hoe de ingreep precies zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er bij jou gedaan moet worden. De huisarts of chirurg heeft dit met je vóór de ingreep besproken. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Eerst zal de huid dan worden ontsmet.
De arts gebruikt hier een ontsmettingsmiddel voor. Daarna zal de plaats waar de ingreep wordt verricht met een steriele doek worden afgedekt.

De ingreep duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na de ingreep

De wond wordt na de ingreep gehecht. De chirurg zal samen met je bespreken of de hechtingen bij de huisarts verwijderd mogen worden, of op de polikliniek. Indien nodig krijg je hiervoor een afspraak.

Nazorg

Wij adviseren je om een begeleider mee te brengen, je mag na de ingreep niet alleen naar huis rijden. Een eventueel drukverband 1 à 2 dagen laten zitten. De wond mag na 24 uur onder de douche nat worden, maar niet langdurig `weken' zoals afwassen, zwemmen of in bad liggen. Zonodig de wond weer bedekken met een pleister.

Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige napijn. Vraag aan je behandelend arts of je pijnstillers mag gebruiken.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van je aandoening en/of de behandeling voor je werk zijn, kun je met je specialist overleggen. De specialist kan je bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om je privacy te beschermen is je toestemming nodig voor overleg tussen je specialist en je bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die je begeleidt bij de terugkeer naar je werk. Daarom is het belangrijk dat je bedrijfsarts op de hoogte is van jouw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met je bedrijfsarts te komen.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de polikliniek chirurgie. Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

Belangrijk

  • Wil je jezelf op de afgesproken tijd melden bij het ambulant centrum, route 140
  • Bij onverwachte problemen na de ingreep kun je naar de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis bellen.

Polikliniek chirurgie route 041: 0413 - 40 19 59 (tijdens kantooruren)

Buiten kantooruren belt u de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat je naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Wachtlijstbemiddeling

Als je klachten erger worden terwijl je al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar je onder behandeling bent. Je behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of je al dan niet eerder moet worden geopereerd.