Skip to Content

POP-polikliniek

U bent verwezen naar de POP-poli. In deze folder leggen we uit wat dit inhoudt.

POP-polikliniek

Je bent verwezen naar de POP-poli. In deze folder lees je wat je mag verwachten van de POP-poli.

Wat is de POP-poli?

POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De POP-poli biedt hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of in de eerste zes weken na de zwangerschap. In de POP-poli werken de gynaecoloog, klinisch verloskundige, de kinderarts van Bernhoven en de psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Oost Brabant met elkaar samen.

Wij begeleiden en ondersteunen patiënten met psychische klachten. Wij informeren je over hoe een zwangerschap kan verlopen en we begeleiden je tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Als het nodig is kan er ook thuis ondersteuning en begeleiding gegeven worden door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Wij geven ook advies als je een wens hebt om zwanger te worden en al langer bestaande psychische klachten hebt en/of medicijnen gebruikt. We bespreken uitgebreid met jou je wens om zwanger te willen worden, het gebruik van je medicijnen en het opvoeden en verzorgen van een kind.

Waarom een POP-poli?

Zwanger zijn en een kind krijgen zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvra­gen of dit wel kan.

Vrouwen met psychiatrische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwan­gerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbou­wen van een goede band tussen jou/jullie als (aan­staande) moeder (en vader) en de baby.

Voor wie is de POP-poli bedoeld?

Wij zijn er voor jou als je zwanger bent of graag zwanger wilt worden en je:

  • psychische klachten hebt;
  • medicatie gebruikt tegen angst, depressie of verwardheid;
  • in het verleden behandeld bent voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt hebt;
  • jij je na een eerdere zwangerschap depressief gevoeld hebt of andere psychische klachten hebt gehad.

Het behandelteam van de POP-poli

Het specialistisch behandelteam bestaat uit de volgende hulpverleners: de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de psychiater, de gynaecoloog, de klinisch verloskundige en de kinderarts. Het kan zijn dat je verwezen wordt naar de klinisch psycholoog of medisch maatschappelijk werker, met wie wij binnen Bernhoven samenwerken.

Wanneer je door de huisarts of eerste lijns verloskundige bent verwezen naar de POP-poli, krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de gynaecoloog. Als daaruit volgt dat ook een eerste gesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater nodig is, maken we daar een afspraak voor.

Het team begeleidt jou onder andere als je medicijnen nodig hebt voor je psychische klachten. Wanneer het nodig is en het ook medisch gezien kan, passen we je medicijnen aan. Bij medicijngebruik en de wens tot geven van borstvoeding bekijken we samen, vóór de bevalling, wat hierin mogelijk is.

Psychiater en verpleegkundig specialist/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De psychiater en verpleegkundige specialist/sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleiden bij:

  • al bekende psychiatrische problemen of als we denken dat bepaalde problemen een rol spelen in je leven.
  • ernstige psychiatrische problemen tijdens het kraambed (ook wel kraambedpsychose genoemd),
  • dreigende depressie (stemmingsstoornis) en/of angst- en/of dwangklachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling,
  • zaken die het risico op problemen vergroten, zoals relatieproblemen, psychiatrische ziekte in de familie, een overleden kind, enzovoort.

Gynaecoloog

Bij de eerste kennismaking krijg je een gesprek met de gynaecoloog. Jullie bespreken dan onder andere hoe het met je gezondheid is. De gynaecoloog probeert in te schatten of er risico’s aan een eventuele zwangerschap zijn. Ook adviseert de gynaecoloog je dan of je tijdens de zwangerschap onder controle blijft bij de gynaecoloog of bij een eerste lijns verloskundige.

Soms kunnen de zwangerschapscontroles namelijk door de eigen eerste lijns verloskundige gedaan worden. Op de POP-poli maak je ook kennis met de klinisch verloskundige. Dat is een verloskundige die in Bernhoven werkt. Zij maakt samen met jou een persoonlijk bevalplan, en/of signaleringsplan.

Kinderarts

Soms is het nodig dat de baby na de geboorte extra zorg krijgt. Het POP-poli team vertelt je wat de behandeling en zorg voor de baby inhouden. Wanneer je angst remmende medicijnen en/of antidepressiva gebruikt tijdens de zwangerschap, onderzoekt de kinderarts de baby na de bevalling op eventuele gevolgen van dit medicijngebruik.

Hoe verloopt de weg op de POP-poli?

Eerste afspraak

Op de eerste afspraak op de POP-poli krijg je een gesprek met de gynaecoloog. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Zo nodig spreek je ook met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater. Dit gesprek duurt 3 kwartier. Zij brengen jouw gezondheid in kaart en vragen naar je persoonlijke omstandigheden en klachten die te maken hebben met je kinderwens of zwangerschap. Het spreekuur voor de POP-poli is op de polikliniek gynaecologie (routenummer 150).

Overleg tussen zorgverleners

Na het eerste gesprek overleggen de zorgverleners van de POP-poli met elkaar over welke vorm van begeleiding het beste bij jouw situatie past. Je krijgt dan een advies over je behandeling en begeleiding bij je zwangerschapswens, tijdens de zwangerschap en ook voor de tijd daarna. Hoe lang die begeleiding duurt hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden.

Het advies

Na ongeveer één week bellen we je op om te vertellen wat de zorgverleners van de POP-poli besproken hebben. Dan krijg je een advies over hoe het nu verder gaat. Je huisarts, en eventueel andere hulpverleners en je verloskundige informeren wij over het advies, tenminste als jij dat goedvindt. Op deze manier zijn alle direct betrokken zorgverleners op de hoogte van de afspraken over jouw zwangerschap, de bevalling en de nazorg.

Het doel van de behandeling is het voorkómen van psychische problemen of te zorgen dat deze niet erger worden. Daarnaast is de behandeling gericht op het verkrijgen van een goede moeder-kind binding. Ook in sociaal moeilijke situaties kunnen wij samen kijken hoe je het beste begeleid kan worden.

Wat kost een afspraak op de POP-poli?

Voor een eerste gesprek tijdens een zwangerschap, de afspraak bij de gynaecoloog en eventueel kinderarts hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Websites

Meer informatie vind je op:

Overig

  • De app Start en Stop van het IVM (instituut verantwoord medicijngebruik), met handige moodmeter

Heb je nog vragen?

Heb je vragen na het lezen van deze folder, stel ze gerust tijdens de afspraak die je heeft of mail de vraag naar poppoli@bernhoven.nl.