Skip to Content

Prednison bij reumatische aandoeningen

Behandeling met prednison

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn prednison. In deze folder vindt u onder andere informatie over hoe prednison werkt, hoe het gegeven wordt en de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe werkt prednison?

Prednison behoort tot de corticosteroïden. Dat zijn hormonen die door de bijnierschors worden geproduceerd. Prednison is een ontstekingsremmend en afweer onderdrukkend hormoon. Door het gebruik van prednison vermindert de pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten. De werking treedt op meestal binnen een week. Heel zelden werkt prednison helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen wordt prednison gebruikt?

Prednison wordt voorgeschreven als u een auto-immuunaandoening heeft. Prednison wordt vaak als eerste medicijn gegeven omdat het snel werkzaam is. Prednison wordt ook vaak kortdurend gegeven wanneer er een plotselinge opvlamming van de reumatische aandoening is.

Hoe wordt prednison gebruikt?

Prednison wordt meestal als tabletten (pillen) gebruikt; soms wordt ook een injectie in de spier of in het gewricht gegeven. Wanneer u pillen krijgt voorgeschreven hangt de dosering af van de soort aandoening en de ziekteactiviteit die u heeft. Prednison wordt bij voorkeur eenmaal per dag ’s morgens ingenomen. Neem de pillen met water in tijdens de maaltijd. Soms is het nodig om een maagbeschermer te gebruiken.

Als de aandoening rustig is, zal de prednison dosering geleidelijk worden afgebouwd. Prednison mag bij langdurig gebruik of bij gebruik van een hoge dosering (boven 10 mg) nooit zomaar gestopt worden zonder overleg met de reumatoloog.

Welke bijwerkingen zou u kunnen krijgen tijdens behandeling met prednison?

Het krijgen van bijwerkingen hangt nauw samen met hoeveel prednison u gebruikt en hoe lang u het medicijn gebruikt Daarom schrijft de arts altijd de laagst mogelijke dosis voor en voor een zo kort mogelijke periode.

De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Andere vetverdeling; het gezicht en romp kunnen dikker worden als u langdurig prednison gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet. Bij verlaging van de dosis of stoppen met prednison verdwijnt dit verschijnsel.
 • Maagklachten
 • Hogere bloeddruk
 • Huidklachten: u kunt een gladde, dunnere huid krijgen en u heeft meer kans op blauwe plekken. Dit komt voor bij langdurig gebruik.
 • Botontkalking. Bij langdurig gebruik van een hoge dosering prednison zal uw arts calcium, vitamine D en eventueel een medicijn dat de botafbraak remt voorschrijven om deze bijwerking te voorkomen.
 • Stemmingsveranderingen: Soms wordt uw stemming veel beter maar het kan ook zijn dat uw stemming verslechtert, dit kan gepaard gaan met somberheid en slaapproblemen. Als u hiervan last krijgt, is het belangrijk om dit met uw arts te bespreken.
 • Gewichtstoename: het gebruik van prednison zorgt dat u meer zin in eten krijgt. Probeer hier niet te veel aan toe te geven. Daarnaast kan prednison ervoor zorgen dat het lichaam vocht vasthoudt.
 • Diabetes (suikerziekte): Als u diabetes heeft kunnen de glucosewaarden hoger worden. Daarom moeten de glucosewaarden vaker gecontroleerd worden en de medicatie eventueel aangepast worden. Een enkele maal kan men suikerziekte ontwikkelen door het gebruik van prednison. Uw arts controleert de glucosewaarden of vraagt aan uw huisarts om dit te doen.
 • Oogklachten: Prednison kan soms leiden tot verhoogde oogdruk en versneld optreden van staar (troebel worden van de ooglens).
 • De kans op infecties wordt iets groter door het gebruik van prednison. Neem bij infecties direct contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Kunt u prednison gebruiken met anderen medicijnen?

Over het algemeen kunt u prednison in combinatie met bijna alle medicijnen gebruiken. Meld altijd bij uw huisarts en andere behandelaars, óók uw tandarts en uw apotheker dat u prednison gebruikt.

Wat moet u nog meer weten?

Corticosteroïden, zoals prednison, maakt uw lichaam zelf in een lage hoeveelheid aan in de bijnieren. Door het gebruik van prednison gaan uw bijnieren minder corticosteroïden aanmaken. Soms stoppen de bijnieren hier zelfs mee. Uw lichaam is daardoor afhankelijk van de prednison. Daarom mag u nooit plotseling stoppen met prednison of de dosis fors verlagen. Dit kan gezondheidsklachten geven zoals:

 • overmatige moeheid
 • misselijkheid en braken
 • spier- en gewrichtspijn
 • daling van de bloeddruk

Uw behandelaar zal de prednison geleidelijk verlagen volgens een afbouwschema. Hierdoor krijgen de bijnieren de kans zelf weer actief te worden en de lichaamseigen corticosteroïden weer aan te maken.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover nu bekend is, heeft prednison in de gebruikelijke doseringen bij de behandeling van reuma geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Ook wordt het gebruik van prednison tijdens de zwangerschap als relatief veilig beschouwd voor het ongeboren kind. U kunt dus tijdens de zwangerschap prednison blijven gebruiken. Wel is het belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of zwanger bent. U kun beter geen prednison gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk uitgescheiden in de moedermelk.

Belangrijke informatie

 • Bij koorts, ziekte of operatieve ingrepen heeft uw lichaam meer prednison nodig. Informeer daarom altijd uw reumatoloog of huisarts als zo’n situatie zich bij u voordoet.
 • Als u moet braken binnen twee uur nadat u de tabletten heeft ingenomen, neem dan nog een keer tabletten in.
 • Het gebruik van alcohol in de periode dat u prednison gebruikt heeft geen ongunstige invloed op de werking van het medicijn.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met de polikliniek reumatologie:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
 • De Regio Apotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost