Skip to Content

Prehabilitatie: fit voor je operatie

Prehabilitatie is een programma voorafgaand aan je operatie. Het programma heeft als doel je algehele conditie te verbeteren. Hierdoor kan je herstel na de operatie sneller verlopen. Wanneer je behandelaar je vertelt dat je in aanmerking komt voor dit programma, word je hiervoor aangemeld.

Het programma bestaat uit 4 onderdelen:

1. Voedingsprogramma

Tijdens een afspraak bij de diëtist bespreek je jouw voedingspatroon en krijg je adviezen. Daarnaast ontvang je eiwit supplementen en krijg je indien nodig informatie over vitamine supplementen.

2. Sportprogramma

Voor de operatie train je 3 keer per week in het ziekenhuis, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Op de andere 4 dagen beweeg je thuis; je wandelt, fietst of je doet een andere inspanning.

3. Stoppen met roken (indien van toepassing)

Het is van groot belang dat je stopt met roken om zo je fitheid te vergroten en de kans op complicaties te verkleinen. In het ziekenhuis word je een programma aangeboden waarbij je geholpen wordt om te stoppen.

4. Mentale ondersteuning

Voor de operatie komt er veel op je af. Tijdens een afspraak wordt besproken of je behoefte hebt aan extra mentale ondersteuning. Zo nodig kunnen we je verwijzen naar onze medisch psycholoog of maatschappelijk werk.

Vragen?

Heb je nog vragen, bespreek deze dan met je behandelaar of met je casemanager. Je kunt contact opnemen met de casemanagers coloncare via:

  • E-mail: coloncare@bernhoven.nl
  • Telefonisch spreekuur: 0413 – 40 22 90 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 09.00 uur 

Deze informatie is van algemene aard en is bedoeld om je een beeld te geven van de zorg en voorlichting die je kunt verwachten. In jouw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van je specialist of behandelaar.