Skip to Content

Pseudokroep (kinderafdeling)

Pseudokroep, ook wel laryngitis subglottica genoemd, is een aandoening die met regelmaat voorkomt bij peuters en kleuters met name in de herfst en de winter.

Wat is pseudokroep?

Pseudokroep wordt door een virus veroorzaakt. De slijmvliezen van de stembanden en de bovenste luchtwegen raken ontstoken en zwellen op. Dus pseudokroep is een ziekte waarbij ernstige benauwdheid optreedt als gevolg van een vernauwing van de bovenste luchtwegen (in de buurt van de stembanden).

Er zijn verschillende virussen die deze ziekte kunnen veroorzaken en kinderen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van pseudokroep kunnen dit ziektebeeld dus meerdere malen terugkrijgen. Pseudokroep treedt met name op bij jonge kinderen (van zes maanden tot zes jaar, met een piek tussen het tweede en derde jaar), na een aantal jaren groeien ze er overheen. Meestal is pseudokroep een onschuldige aandoening.

Waar kun je pseudokroep aan herkennen?

Door zwelling van de slijmvliezen van de stembanden en bovenste luchtwegen krijgt het kind last van benauwdheid, blafhoest, heesheid en een piepende of gierende ademhaling. Hierdoor lijkt het geluid dat het kind voortbrengt soms op dat van een zeehond. De klachten kunnen enige uren duren. Het kind is voorafgaand aan pseudokroep niet ziek, soms alleen verkouden. De temperatuur is hooguit rond de 38°C. Zo’n aanval ontstaat meestal laat in de avond of vroeg in de nacht, het kind schrikt dan wakker, wordt bang en door het huilen worden de klachten vaak erger. Een eerste aanval van pseudokroep is voor ouders vaak beangstigend om mee te maken. Er zijn kinderen die bij elke virusinfectie pseudokroep lijken te ontwikkelen. Een aanval verloopt bijna altijd op dezelfde manier.

Hoe krijg je het?

Pseudokroep wordt - bij kinderen die er gevoelig voor zijn - veroorzaakt door virussen die ook gewone luchtweginfecties veroorzaken. Deze virussen zijn afkomstig uit de neus en keel van mensen met een luchtweginfectie en verspreiden zich via hoesten en niezen.

Wat kun je als ouder doen?

Bij een aanval van pseudokroep is het volgende van belang:

  • Blijf rustig. Wanneer je als ouder paniekerig wordt, draag je de angst over op jouw kind, waardoor de benauwdheid kan toenemen. Probeer je kind gerust te stellen en af te leiden, bijvoorbeeld met een knuffelbeest, een boek of een speeltje.
  • Warme, vochtige lucht kan de hoestprikkel wat verminderen. Ga samen met je kind 10 tot 20 minuten naast de hete stromende douche zitten met de deur van de badkamer dicht. Je kunt ook een tijdje (20 tot 30 minuten) met je kind in bad gaan zitten. De werking van stoom op pseudokroep is wetenschappelijk niet aangetoond. Maar het op deze manier samen met je kind bezig zijn kan al veel rust geven. Merk je dat jouw kind de stoom of het bad niet prettig vindt, stop er dan mee.
  • Geef je kind iets te drinken dat de keel verzacht, bijvoorbeeld warme thee met honing of suiker. Geef geen honing aan kinderen jonger dan één jaar. In honing kunnen bacteriën zitten waar baby’s ziek van kunnen worden.
  • Neemt de benauwdheid niet af, waarschuw de huisarts.

Behandeling

Behandeling met medicijnen is meestal niet nodig. Mocht het kind erg veel moeite hebben met ademhalen of uitgeput raken dan kunnen medicijnen worden gegeven die de zwelling doen afnemen. De medicijnen kunnen worden toegediend via een vernevelaar, het kind kan het in nevel opgeloste medicijn dan inademen via een maskertje. Of het kind krijgt een medicijn in de vorm van een drankje of een tabletje. Antibiotica hebben geen effect in geval van pseudokroep. Heel soms is het nodig dat het kind korte tijd voor observatie in het ziekenhuis wordt opgenomen. In de meeste gevallen gaat een aanval van pseudokroep echter vanzelf over. Binnen enkele uren zijn de klachten dan verdwenen en kan het kind weer gaan slapen.

Hoe gaat het verder?

Een aanval van pseudokroep gaat vanzelf over. De voor de ouders zo beangstigende gierende ademhaling is vaak binnen enkele uren alweer verdwenen en kan je kind weer rustig slapen. Een aanval van pseudokroep kan één keer voorkomen, of een aantal avonden achter elkaar. Soms zijn er aanvallen met grotere tussenpozen.

De ziekte kan tot twee weken aanhouden, vaak is het kind echter na 2 tot 3 dagen weer geheel de oude.

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met de kinderarts indien dit tijdens het ziekenhuisbezoek is afgesproken via telefoonnummer: 0413 - 40 34 17.

Neem contact op met jouw huisarts als er geen vervolgafspraak met de kinderarts tijdens het ziekenhuisbezoek is gemaakt:

  • Als jouw kind erg benauwd is;
  • Als de benauwdheid met de genoemde adviezen niet vermindert;
  • Als jouw kind suf wordt;
  • Als jouw kind erg onrustig is;
  • Als jouw kind erg hoge koorts (>39°C) heeft of kwijlt.