Skip to Content

Punctie van de buik met behulp van ECHO

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien of er zijn bij u afwijkende laboratorium uitslagen geconstateerd. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat het (afwijkende) weefsel in het laboratorium nader onderzocht moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het (afwijkende) weefsel weggehaald met behulp van echografie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een punctie?

Bij een punctie wordt met behulp van een naald vocht of weefsel uit een lichaamsdeel opgezogen zodat dit in een laboratorium onderzocht kan worden. De juiste plaats voor de punctie wordt in deze situatie met echo bepaald.

Zijn er risico's of complicaties?

De kans bestaat dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Twee uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na één tot twee uur naar huis. U kunt niet zelf naar huis rijden vanwege de medicijnen die u gehad heeft. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd (1 uur en 15 minuten vóórdat het onderzoek plaatsvindt) meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken. Voor u naar de afdeling Radiologie gaat voor de punctie, krijgt u medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een infuus in uw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de echo-kamer van de afdeling radiologie. Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het (afwijkende) weefsel, wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Dan prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik duurt kort, maar kan wel even pijn doen. Verdoven is helaas niet mogelijk. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er vanzelf een stukje weefsel meegenomen door de vorm van deze naald. De holle naald wordt soms meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald kunnen worden voor nader onderzoek. Het weefsel wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag u na één tot twee uur weer naar huis, u mag dan zelf in verband met de toegediende medicatie geen auto rijden.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt de uitslag met u.

De uitslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62