Skip to Content

Richtlijnen bij hartkatheterisatie

U heeft samen met uw cardioloog besloten een hartkatheterisatie te ondergaan. Deze hartkatheterisatie vindt plaats in de hartkatheterisatiekamer. De hartkatheterisatiekamer bevindt zich in het ambulant centrum van Bernhoven: route 120.

U bent op de hoogte van de datum en het dagdeel ('s ochtends of 's middags) waarop het onderzoek plaatsvindt. Het exacte tijdstip van het onderzoek kan u nog niet worden verteld, omdat het regelmatig gebeurt dat er iemand met spoed tussenkomt. Wel wordt geprobeerd u te helpen op de afgesproken dag.

Van de polikliniekassistente of de secretaresse van de cardiologen heeft u de volgende zaken te horen gekregen.

 • Het tijdstip waarop u in Bernhoven wordt verwacht.
 • Als u een bloedverdunner gebruikt zoals acenocoumarol of fenprocoumon, krijgt u van uw cardioloog het advies om dit te melden bij de trombosedienst zodat uw INR-waarde op de dag van de ingreep niet hoger dan 2,5 is.
 • Wanneer u acetylsalicylzuur (Acetosal, Ascal cardio Brisper) gebruikt, hoeft u niet te stoppen met het innemen van deze medicijnen.
 • Ook alle andere medicijnen die u gebruikt, blijft u innemen. Ook als u diabetes heeft, kunt u gewoon uw medicatie gebruiken, en eten volgens uw dieet, tenzij de arts anders voorschrijft.
 • Vergeet niet uw plastabletten in te nemen als u deze gebruikt, tenzij de arts het anders heeft aangegeven.
 • Indien uw nieren extra voorbereid dienen te worden vanwege een gestoorde nierfunctie, zult u eerder opgenomen worden en zal via een infuus extra vocht toegediend worden. De nierfuncties worden 2 tot 4 dagen na het onderzoek opnieuw gecontroleerd.
 • U mag normaal ontbijten of lunchen op de dag van de ingreep.
 • Gelieve de rechter lies te ontharen minimaal een week voor het onderzoek.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Aandachtspunten:

 • Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op het ambulant centrum route 140 van het ziekenhuis.

 • Eten en drinken: Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, mag u een gewoon ontbijt gebruiken. Daarna mag u niets meer eten. Wanneer het onderzoek in de middag plaatsvindt, mag u ook een lichte lunch gebruiken (geen warme maaltijd). Ook hierna geldt dat u niets meer mag eten. Wel mag u tot één uur voor het onderzoek water, thee en koffie drinken.
  Als u diabetes heeft, dient u zo veel mogelijk uw eigen eetgewoonten te volgen en normaal uw medicatie te gebruiken. Meldt dit echter wel even aan de verpleegkundige op de hartkatheterisatiekamer.

 • Na het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u goed drinkt, om de contrastvloeistof uit uw lichaam te verwijderen

 • Ontslag: Wanneer het aanprikgaatje in de slagader van lies wordt gesloten met een Mynx / plugje controleert de verpleegkundige na 2 uur of de verdoving voldoende is uitgewerkt en er geen bloeding is opgetreden, hierna mag u onder begeleiding uit bed komen en rondlopen. Meestal mag u ongeveer drie uur na het plaatsen van het plugje weer naar huis

 • Er wordt een drukverband aangelegd wanneer men geen plug heeft kunnen plaatsen, o.a. als het bloedvat meer dan één keer is aangeprikt. De aangeprikte plaats wordt dan geruime tijd dichtgedrukt waarna het drukverband wordt aangelegd. U krijgt dan 6 uur bedrust waarvan u de eerste 4 uur plat moet blijven liggen. Meestal mag u ongeveer zeven uur na het einde van de katheterisatie weer naar huis. Wanneer het drukverband laat in de middag is aangelegd, moet u een nacht in het ziekenhuis blijven. Daarom wordt u verzocht wat slaapspullen mee te nemen.

 • Na een polsprocedure wordt het hulsje uit de pols verwijderd en komt er een speciaal bandje om uw pols dat ongeveer 4 uur moet blijven zitten. Na het onderzoek hoeft u niet in bed te blijven. Vijf uur na het einde van de katheterisatie mag u weer naar huis. Om de arm volledige rust te geven moet u de arm 24 uur in de mitella dragen.

 • Autorijden: U mag op de dag van de katheterisatie en de dag erna geen autorijden.

 • Bloedingen: Om bloedingen te voorkomen kunt u beter de eerste dagen niet zwaar tillen, fietsen, de eerste week niet sporten. U mag douchen, vermijdt een bad gedurende drie-vier dagen of totdat de huid genezen is. De pleister aangebracht in de lies mag u na twee dagen zelf verwijderen. U kunt een kleine zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies hebben. Een blauwe plek is niet ongewoon.

 • Indien u problemen heeft met uw lies of arm zoals: een nabloeding of een zwelling, gevoelloosheid of pijn in het been na bewegen, koorts boven 38,5 graden dan kunt u contact opnemen met uw cardioloog of polikliniek cardiologie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, stelt u deze gerust aan met uw cardioloog of polikliniek cardiologie, telefoonnummer: 0413 - 40 19 23.