Skip to Content

Rituximab (Mabthera ®)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn rituximab. In deze folder vindt u onder andere informatie over hoe rituximab werkt, de bijwerkingen en hoe het medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt rituximab?

Rituximab is een medicijn dat de afweerreactie onderdrukt van bepaalde witte bloedcellen die bij de ontsteking betrokken zijn, namelijk de B- cellen. Hierdoor vermindert pijn, zwelling en stijfheid van uw gewrichten waardoor er op langere termijn minder kans op gewrichtsschade is. De werking van rituximab treedt op na ongeveer 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Hoe wordt rituximab gebruikt?

Rituximab krijgt u via een infuus. De infusen krijgt u toegediend op de dagbehandeling van het ziekenhuis. De duur van het infuus is ongeveer zes uur. In sommige situaties krijgt u twee weken na het eerste infuus nogmaals een infuus toegediend. De inlooptijd van het tweede infuus duurt ongeveer vijf uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. In het geval van bij­werkingen kan de inloopsnelheid van het infuus aangepast worden.

Het kan zijn dat de goede effecten van de rituximab na een aantal maanden langzamerhand verdwijnen. Dit betekent dat de Reumatoïde artritis weer actiever wordt. Uw arts kan dan besluiten om de behandeling te herhalen. Rituximab wordt soms als enig anti-reumamiddel gebruikt, maar bij voorkeur gecombineerd met methotrexaat. Op de dag zelf krijgt u eerst medicatie via het infuus toegediend en daarna het infuus met rituximab. Door deze medicatie is de kans kleiner dat u tijdens of na het infuus met rituximab overgevoeligheidsreacties of allergische reacties krijgt.

Voor de start van het infuus vult u een checklist in met vragen over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd naar mogelijke bijwerkingen van eerdere rituximab infusen. Zo nodig komt een arts kijken om te beoordelen of er redenen zijn het infuus niet te geven of de dosering aan te passen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met rituximab?

  • Milde infecties van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis
  • Infecties: u kunt makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Dit komt doordat rituximab de werking van specifieke cellen of eiwitten in het afweersysteem remt. Hierdoor wordt ook de afweer tegen infecties geremd.
  • Bij een gewone verkoudheid zonder koorts, dan kunt u rituximab gewoon door blijven gebruiken.
  • Als het een infectie met koorts is, of als u zich ziek voelt, mag u meestal (tijdelijk) geen rituximab gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in het lichaam. Neem dan altijd contact op met je reumatoloog of huisarts.
  • Overgevoeligheidsreacties: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een overgevoeligheidsreactie optreedt. Als het nodig is, wordt de toediening van het rituximab vertraagd of gestopt of krijgt u een medicijn om deze reactie tegen te gaan.
  • Allergische reacties: wanneer u overgevoelig bent voor rituximab kunt u een allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Wat moet u verder nog weten?

In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met rituximab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest. Daarnaast wordt door middel van bloedonderzoek gecontroleerd of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C.

Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Gaat u naar de tandarts voor een ingreep of word u geopereerd?

Geef dan aan dat u rituximab gebruikt omdat er misschien een verhoogd risico op infecties is na een operatie. Wij adviseren om je (tand)arts op de hoogte te brengen dat u rituximab gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er is weinig informatie over de effecten van rituximab tijdens zwangerschap. Rituximab mag u daarom niet krijgen tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat daarom mag u geen borstvoeding geven als u rituximab heeft gekregen. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste 12 maanden na de infusie met rituximab.

Heeft u een kinderwens of bent u (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal dan samen met u beslissen wat u het beste aan uw medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Autorijden

Rituximab zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. De medicijnen die een allergische overgevoeligheidsreactie moeten voorkomen kunnen soms sufheid/slaperigheid veroorzaken. Deze kunnen u rijvaardigheid wel beïnvloeden. Autorijden op de dag van het infuus wordt daarom afgeraden en is op eigen verantwoordelijkheid.

Vaccinaties

Als u rituximab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig specialist via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De RegioApotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost