Skip to Content

Röntgenonderzoek dikke darm via het stoma

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de dikke darm aangevraagd. Dit onderzoek heet in medische termen colononderzoek. Tijdens dit onderzoek worden met behulp van contrastmiddel röntgenfoto's van de dikke darm gemaakt. Het contrastmiddel wordt via uw stoma in de dikke darm gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.

Risico’s en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.


Voorbereiding

Voor dit onderzoek is het van groot belang dat de darmen goed schoon zijn. Daarom is het heel belangrijk dat u het onderstaande laxeervoorschrift nauwkeurig opvolgt.

Algemene informatie laxeren

 • De drankjes (laxeermiddelen) die u inneemt zorgen ervoor dat uw darmen "schoon" worden. Het is de bedoeling dat u een aantal uren na inname hiervan dikwijls naar het toilet gaat. Van het drankje kunt u soms diarree en darmkrampen krijgen.
 • Het is belangrijk dat u minimaal de voorgeschreven hoeveelheid vocht drinkt. U mag meer drinken.
 • Het laxeermiddel kan een onschuldige verkleuring van uw urine en sterke diarree veroorzaken.
 • ls u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft overleg dan met uw arts of diabetesverpleegkundige over het eventueel aanpassen van uw medicijnen, insuline of eten.
 • Eventuele medicijnen kunt u gewoon blijven innemen, ook op de dag van het onderzoek. Houd er echter wel rekening mee dat door de diarree mogelijk niet alle werkzame stoffen in het bloed worden opgenomen. Ook de anticonceptiepil (de’pil”) kan hierdoor minder betrouwbaar zijn. Neem bij twijfel contact op met de behandelend arts.
 • Volg onderstaand laxeervoorschrift, dus niet zoals beschreven in de bijsluiter van Prunacolon.

laxeervoorschrift

De dag VOOR het onderzoek:

 • Ontbijt  : normaal

deze dag mag u verder niets meer eten, alleen volgens onderstaand voorschrift drinken

 • 14:00 uur : 1 glas toegestane drank *
 • 15:00 uur : Drink de hoeveelheid Prunacolon op , dit is 1 ml per kg lichaamsgewicht met een maximum van 75 ml. Drink hierna nog een groot glas water.
 • 16:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 17:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 18:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 19:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 20:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 21:00 uur: 1 glas toegestane drank *
 • 22:00 uur: 1 glas toegestane drank *

De dag VAN het onderzoek:

Als ontbijt mag u een kop thee met een dun belegde beschuit. Verder mag u niet meer eten, drinken of roken tot na het onderzoek.
Vindt het onderzoek plaats NA 13.00 uur in de middag, dan mag u om 12.00 uur nogmaals een kop thee met een dun belegde beschuit nuttigen.

*Toegestane dranken:

 • thee
 • limonadesiroop (roosvicee)
 • heldere bouillon
 • appelsap, bessensap,druivensap
 • gefilterd sinasappelsap of grapefruitsap

meenemen

 • Na afloop van het onderzoek kunt u diarree of buikkramp krijgen. Daarom is het verstandig extra ondergoed mee te nemen.
 • Neem een schoon stomazakje mee, omdat het contrastmiddel na het onderzoek meteen terug loopt in het stomazakje


Onderzoek

Melden

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk, nadat je digitaal bent aangemeld, je 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) kun je je melden bij de receptie aan de hoofdingang.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren. In een kamertje naast de onderzoekkamer moet u zich uitkleden. U mag een niet te lang hemd of shirt aanhouden, of u kunt  een schortje van het ziekenhuis aandoen. De onderbroek mag u aanhouden.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven u hangt het apparaat dat de foto's maakt.
De radioloog of laborant brengt een kort dun slangetje in het stoma. Via dit slangetje loopt contrastmiddel (witte bariumpap) en lucht in uw dikke darm. Door het contrastmiddel worden de darmen goed zichtbaar op de foto's. Door de extra lucht in de darmen wordt het contrast nog beter en kan men beter door de darm heen kijken.
Om de darm van alle kanten te kunnen fotograferen, wordt u enkele keren gevraagd om in een andere houding te gaan liggen.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.
Tot ongeveer een uur na het onderzoek kunt u last hebben van buikkrampen en diarree. U krijgt daarom het advies om na het onderzoek veel te drinken. Ook kan uw ontlasting enkele dagen wit van kleur zijn door de bariumpap.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die vervolgens de uitslag met u bespreekt.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413-401962