Skip to Content

Röntgenonderzoek dunne darm

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de dunne darm aangevraagd. Tijdens dit onderzoek worden met behulp van contrastmiddel röntgenfoto's van de dunne darm gemaakt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.

Risico’s en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Voorbereidingen

  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Nuchter zijn wil zeggen dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek vanaf 20.00 uur niet mag eten, drinken en roken.
  • Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, overleg dan met uw arts of diabetesverpleegkundige over het eventueel aanpassen van uw medicijnen, insuline of eten.
  • Het contrastmiddel dat u voor dit onderzoek krijgt heeft mogelijk invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek. Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u in de afgelopen 24 uur een onderzoek met drinken van contrastvloeistof heeft gehad.

Onderzoek

Melden

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk, nadat je digitaal bent aangemeld, je 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) kun je je melden bij de receptie aan de hoofdingang.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren. In een kamertje naast de onderzoekkamer moet u zich uitkleden. U mag een onderbroek en een hemd of shirt aanhouden (neem dit extra mee, het kan vies worden), of u kunt een schortje van het ziekenhuis aandoen. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven u hangt een apparaat dat de foto's maakt.
Via de mond of de neus wordt een dun slangetje in uw darmen gebracht. Het inbrengen van het slangetje is een vervelend gevoel. De radioloog laat door dit slangetje bariumpap (=contrastmiddel) in de dunne darm lopen. Door deze pap wordt de dunne darm goed zichtbaar op de foto's.
Om de darm van alle kanten te kunnen fotograferen, wordt u enkele keren gevraagd om in een andere houding te gaan liggen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt drie kwartier tot anderhalf uur.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. De eerste dagen na het onderzoek kunt u last hebben van een moeilijke stoelgang (=obstipatie). U krijgt daarom het advies om na het onderzoek veel te drinken. Ook kan uw ontlasting enkele dagen wit van kleur zijn door de bariumpap.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u zal bespreken.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62