Skip to Content

Röntgenonderzoek plasbuis (retrograde urethrografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de plasbuis (=urinebuis) aangevraagd. Dit onderzoek heet in medische termen retrograde urethrografie. Bij dit onderzoek worden röntgenfoto's gemaakt van de urinebuis met behulp van contrastmiddel. Er wordt gekeken naar afwijkingen (vernauwingen) in de plasbuis.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Risico’s en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
Door het inbrengen van het slangetje (katheter) in de plasbuis kan soms een blaasontsteking optreden.

Voorbereiding

De contrastvloeistof die u krijgt tijdens dit onderzoek heeft mogelijk ook invloed op uitslagen van urineonderzoek. Wanneer u urine bij het laboratorium moet inleveren, kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 3x 24 uur ná het onderzoek

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt u wat er gaat gebeuren. In het kamertje naast de onderzoekkamer kleedt u zich uit. Uw onderlichaam moet ontbloot worden, uw bovenlichaam niet.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven de onderzoektafel hangt een apparaat dat de foto's maakt. De radioloog legt een steriele doek onder de penis, zodat hij steriel kan werken. De penis wordt schoon gemaakt met een desinfecterende vloeistof.
Vervolgens schuift de radioloog een dun slangetje (katheter) drie centimeter in de plasbuis. Dit is misschien vervelend maar niet pijnlijk. Aan het uiteinde van de katheter zit een klein ballonnetje. Als de katheter goed in de plasbuis ligt, vult de radioloog het ballonnetje met een beetje water, zodat de katheter in de plasbuis vastzit. Dit is een onaangenaam gevoel. Hierna spuit de radioloog via de katheter contrastvloeistof in. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat de plasbuis duidelijk zichtbaar wordt op de foto's.
Om de plasbuis van alle kanten te kunnen fotograferen, wordt u enkele keren gevraagd om in een andere houding te gaan liggen. Na het maken van de foto's laat de radioloog het ballonnetje leeg lopen en verwijdert de katheter.

Na het onderzoek

Door het inbrengen van het slangetje (katheter) kan na afloop van het onderzoek de plasbuis geïrriteerd zijn. Daarom is het belangrijk na het onderzoek een dag extra veel te drinken om de blaas en plasbuis goed door te spoelen. Dit is een goede manier om een blaasontsteking te voorkomen.

Er kan bloed uit de penis komen, dat is niet ernstig. Duurt het bloeden echter langer dan twee dagen, neem dan contact op met de uroloog.

Hoe lang duurt het?

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die vervolgens de uitslag met u zal bespreken.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62