Skip to Content

Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van een gewricht aangevraagd. In medische taal wordt dit onderzoek ook wel arthrografie genoemd. Tijdens het onderzoek worden met behulp van contrastvloeistof röntgenfoto's van het te onderzoeken gewricht gemaakt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook eventuele risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan telefonisch contact op met de afdeling radiologie voor nader overleg.

Risico's en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

Afhankelijk van het gewricht dat onderzocht gaat worden, moet u zich gedeeltelijk uitkleden. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven u hangt een apparaat dat de foto's maakt.
De radioloog brengt door middel van een injectie contrastvloeistof in het gewricht. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de gewrichtsholte zichtbaar wordt op de foto's. De contrastvloeistof kan een gespannen gevoel in uw gewricht geven. Na het inspuiten van de contrastvloeistof wordt u verzocht het gewricht een aantal keren te buigen en te bewegen. Hierdoor verspreidt het contrastmiddel zich goed in het gewricht. Vervolgens worden er verschillende foto's van het gewricht gemaakt.

Het kan soms, afhankelijk van uw klachten, voorkomen dat de arts nog een medicijn wil achterlaten in het gewricht. Er wordt een vloeistof ingespoten dat een mengsel is van een verdoving en een ontstekingsremmer. De ontstekingsremmer is het middel depo-medrol, het verdovingsmiddel is bupivacaïne. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en de behandeling is klaar

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Zijn er risico's/bijwerkingen?

Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor medicijnen, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor de behandeling. Wanneer u de ontstekingsremmer ingespoten heeft gekregen, is het belangrijk om te weten dat de pijn na enige uren terug kan komen, soms heviger dan voorheen. Het verdovingsmiddel werkt namelijk een paar uur (net als een tandartsverdoving) en de onstekingsremmer gaat pas na een paar dagen werken. Het is daarom mogelijk dat er de eerste week niet veel veranderd en het gewenste effect pas na een week optreedt.

De meest voorkomende bijwerking van de injectie is een licht opgezet gezicht, soms met blosjes op de wangen. Dit trekt meestal weg na 24 tot 48 uur. Als het niet wegtrekt, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u diabetes patiënt?
Houdt u er dan rekening mee dat uw glucosewaarden de eerste week na de injectie (extra) verhoogd kunnen zijn. Omdat dit maar ongeveer een week duurt kan dit in principe geen kwaad. Eventueel kan de dosering van insuline tijdelijk worden verhoogd.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
Als u een onderzoek heeft gehad van het kniegewricht, is het raadzaam om na het onderzoek niet zelf met de fiets of auto naar huis te gaan.
Wees de eerste dagen voorzichtig met het onderzochte gewricht; let op met bijvoorbeeld afstappen van de fiets, fietsen, traplopen, hoog tillen, autorijden, remmen, etc..

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u zal bespreken.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62