Skip to Content

Rookstop-spreekuur

Van de arts die u behandelt in Bernhoven, heeft u het (dringende) advies gekregen te stoppen met roken. Om u daarbij te helpen heeft de arts u doorverwezen naar het rookstop-spreekuur op polikliniek longgeneeskunde. In deze folder leest u op welke manier u in Bernhoven geholpen wordt met het stoppen met roken.

Motivatie is belangrijk

Stoppen met roken is niet eenvoudig. Wilt u stoppen met roken, dan is het belangrijk om gemotiveerd te zijn. Naast een goede motivatie kan het prettig zijn een steuntje in de rug te hebben als u gaat stoppen met roken. Dit steuntje wil Bernhoven u geven! Hoe de ondersteuning er uit gaat zien, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een afspraak

Uw behandelend arts verwijst u door voor een afspraak op het rookstop-spreekuur. U krijgt vervolgens van de longverpleegkundige een brief met vragenformulier thuisgestuurd. Het vragenformulier stuurt u terug in bijgevoegde envelop. Hierna neemt de longverpleegkundige telefonisch contact met u op voor een eerste afspraak op het rookstop-spreekuur.

Werkwijze rookstop-spreekuur

Tijdens uw eerste gesprek op het rookstop-spreekuur bespreekt u met één van longverpleegkundigen uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw huidige rookgedrag. Verder bespreekt u met de verpleegkundige waar u tegen op ziet als u gaat stoppen. Aan het eind van het gesprek heeft de verpleegkundige een goed beeld gekregen van uw persoonlijke situatie en uw wensen over de begeleiding. Op basis hiervan stelt de verpleegkundige een behandelprogramma op. Het programma bestaat meestal uit: gesprekken (op spreekuur en telefonisch), huiswerkopdrachten en advies over eventuele hulpmiddelen (zoals nicotinevervangers).

Duur van de begeleiding

Hoe lang de begeleiding gaat duren is moeilijk te zeggen, omdat de begeleiding voor iedereen verschillend kan zijn. De longverpleegkundigen streven ernaar u gedurende één jaar na de stopdatum (= de dag waarop u gestopt bent met roken) te begeleiden.

Kosten

Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding op het rookstop-spreekuur. De vergoeding van de hulpmiddelen is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Dit kunt u navragen bij de ziektekostenverzekering.

Vragen

Bij vragen over het Rookstop-spreekuur kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de longverpleegkundigen:

Telefoonnummers longverpleegkundigen

  • Janneke Verstegen, telefoonnummer: 0413 - 40 25 17
  • Pleuntje van Wetten, telefoonnummer: 0413 - 40 25 18
  • Karin van Grinsven, telefoonnummer: 0413- 40 25 16

Meer informatie