Skip to Content

Rug Expertise Team

In deze folder lees je meer over het Rug Expertise Team van het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven. Het Rug Expertise Team is er voor patiënten met langdurige pijn in de onderrug. Jouw zorgverlener heeft je doorgestuurd, omdat de klachten, met de ingezette fysiotherapeutische behandeling en gegeven adviezen, nog niet afdoende verminderd zijn.

Lage rugklachten

Veel mensen hebben rugklachten. Van alle Nederlanders krijgt 60- tot 90 procent ten minste één keer in hun leven lage rugpijn. De klachten zijn vervelend en kunnen invloed hebben op allerlei onderdelen van het dagelijks leven. In verreweg de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden. Het feit dat een oorzaak voor de rugpijn lastig is vast te stellen, betekent niet dat u geen pijn voelt of dat er sprake is van verbeelding. Acute rugklachten verdwijnen meestal in 1 tot 6 weken vanzelf of zijn dan aanzienlijk minder geworden. De klachten van de lage rugpijn kunnen echter ook langer aanhouden of terugkeren. Als de klachten van lage rugpijn langer dan 6 maanden aanwezig zijn, spreken we van langdurige, ofwel chronische lage rugklachten. Deze zijn vaak moeilijker te behandelen.

Bij meer dan 95 procent van de mensen met lage rugpijn wordt geen lichamelijke afwijking gevonden. Er is sprake van ‘aspecifieke lage rugpijn’ (het is niet duidelijk waar de pijn vandaan komt). Het is gebleken dat een verstoorde balans tussen belasting (de krachten op de rug) en belastbaarheid (wat iemand geestelijk en lichamelijk aankan) een belangrijke factor is die meespeelt in het lang aanhouden van de klachten. Vaak speelt ook onbewuste angst voor bewegen een grote rol, of spelen onbewust emotionele factoren een rol.

In maar 5 procent van de gevallen is er wel een specifieke oorzaak aan te wijzen.

Behandeling van lage rugklachten

Leefstijl- en beweegadvies door de huisarts en fysiotherapeut

Acute lage rugpijn

Bij acute lage rugpijn kun je je activiteiten tijdelijk verminderen, maar het is wel belangrijk dat je in beweging blijft. Vooral lopen of wandelen kan rugpijn echt verminderen. Als je veel pijn hebt, kan de arts een pijnstiller of ontstekingsremmer voorschrijven. Bedrust is vrijwel nooit nodig: het kan zelfs het herstel vertragen. Langzaam aan kun je weer meer gaan bewegen en sporten. Probeer zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Het is niet nodig om te wachten tot alle pijn is verdwenen. Behandeling (door arts of fysiotherapeut) is meestal niet nodig. Je arts kan je meer informatie geven.

Wanneer de klachten chronisch dreigen te worden, kijkt de arts niet alleen naar lichamelijke afwijkingen, maar ook naar andere factoren, waarvan we weten dat ze een rol kunnen spelen bij het chronisch worden van rugklachten.

Chronische lage rugpijn

Chronische lage rugpijn kan heel vervelend zijn, maar het wil niet zeggen dat hierdoor veel dingen, zoals sportief bewegen, niet meer gedaan kunnen worden. Door regelmatig bewegen wordt niet alleen de gezondheid bevorderd, maar ook het uithoudingsvermogen en de kracht van de rompspieren (de spieren die de wervelkolom ondersteunen) worden dan beter!

De grootste nadruk ligt op een verbetering van de rug- en buikspieren, maar de andere spieren mogen zeker niet vergeten worden. Door versterking van deze spieren kan de belastbaarheid van de rug worden vergroot.

Door conditieverbetering en ontspanning leer je om beter om te gaan met de aanwezige pijn. Samen met andere mensen activiteiten ondernemen zorgt voor een dosis gezonde afleiding.

Oefeningen voor soepelheid van de rug, stabiliteit van de romp en coördinatie van de spieren van de romp en ontspannings- en ademhalingsoefeningen hebben ook een positieve invloed op de gezondheid. Deze kunnen een opstap vormen naar meer intensieve activiteiten en/of sporten.

Zoals je net hebt gelezen, hoef je voor de behandeling van chronische lage rugklachten meestal niet naar het ziekenhuis. De huisarts geeft dan ook altijd eerst adviezen en vraagt een fysiotherapeut jou te begeleiden in het verbeteren van de beweeglijkheid van de rug en een goed gebruik van de spieren van de rug door oefeningen. Ook de wijze waarop je je dagelijkse activiteiten verdeelt over de dag, en rust nemen kan een belangrijk onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling zijn. Dit laatste noemen we de verhouding tussen de belasting en belastbaarheid. Soms wordt een gespecialiseerd fysiotherapeut ingeschakeld, bijvoorbeeld een psychosomatisch fysiotherapeut die met jou kijkt welke andere factoren eventueel van invloed zijn op het in stand houden van de klachten.

Wanneer de behandeling te weinig effect laat zien, kan de huisarts soms beslissen je toch naar het ziekenhuis te sturen.

Triage Rug Expertise Team

Het Regionaal Pijn Centrum heeft duidelijke afspraken gemaakt met de orthopeden en neurologen in Bernhoven. Het komt voor dat huisartsen patiënten met rugklachten doorsturen naar deze specialisten, terwijl deze zelden iets kunnen doen aan deze klachten. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten van de ene naar de andere specialist worden doorgestuurd. Om dit te voorkomen, worden alle patiënten met rugklachten, of ze nou naar de orthopeed, neuroloog, of het Regionaal Pijn Centrum zijn doorgestuurd, door de pijnspecialist ‘getrieerd’, dat wil zeggen: er wordt op basis van jouw (verwijs)gegevens en antwoorden op de vragenlijst bepaald op welk spreekuur je het beste gezien kan worden. Het kan dus voorkomen dat ondanks dat de huisarts je heeft doorverwezen naar de orthopeed, je toch bij het Rug Expertise Team terecht komt. Hierdoor ben je direct op de juiste plek en word je sneller op de juiste manier geholpen.

Daarna kijken we of je klachten en al ingezette behandeling wel aan de criteria voor het Rug Expertise Team voldoen. Zo dienen de klachten minstens 6 maanden aanwezig te zijn en tijdens deze periode moet er fysiotherapie zijn opgestart. Als je bijvoorbeeld nog geen, of een onvolledige fysiotherapeutische behandeling hebt gehad, adviseren wij de huisarts om dit eerst op te starten. Als je wel voldoet aan de criteria, krijg je een afspraak op onze polikliniek.

In de spreekkamer van het Rug Expertise Team

Bestaan de klachten uit lage rugklachten zonder uitstraling in een been, of uitstralingsklachten die niet duidelijk van een zenuw komen, dan word je ingedeeld op het Rug Expertise Team met een fysiotherapeut en een pijnspecialist.

De pijnspecialist probeert door middel van jouw verhaal, aangevuld met de antwoorden op onze vragen (anamnese), een idee te vormen over de oorzaak. Zonodig onderzoekt de pijnspecialist de rug en eventueel benen.  Op deze manier wordt een (voorlopig) beeld gevormd van wat de klachten zou kunnen veroorzaken. Daarna doet de fysiotherapeut hetzelfde, maar legt tijdens het consult meer de focus op de verhouding tussen je belastbaarheid en belasting en andere factoren die kunnen bijdragen aan het chronisch worden van de klachten. Het lichamelijk onderzoek is meer toegespitst op het bepalen van de conditie van de rug, qua spierkracht en beweeglijkheid, maar ook op de houding van je rug en het samenspel van de bekkenbodemspieren, de beenspieren en de rug. Verder onderzoek, zoals een röntgenfoto of scan, is bij deze klachten bijna nooit nodig, daar dit niet van toegevoegde waarde is.

Behandeling

Hierna stellen wij een plan op voor behandeling. Deze behandeling bestaat bij deze klachten bijna altijd uit een nieuw, op jouw situatie aangepast fysiotherapeutisch plan, waarbij we een suggestie doen voor een fysiotherapie praktijk bij jou in de buurt.

Bestaan de klachten uit (al dan niet) lage rugklachten en een uitstraling in een been in een duidelijk verloop van een zenuw (meestal tot en met de voet), dan delen we je in op het Rug Expertise Team met een fysiotherapeut, een neuroloog en een pijnspecialist.

Het onderzoek van de fysiotherapeut en de pijnspecialist wordt aangevuld met dat van de neuroloog. Deze kijkt met name of het aannemelijk is dat er sprake is van een specifieke oorzaak, zoals de beknelling van een zenuw. Vaak zal dit niet het geval zijn, maar als de neuroloog dit vermoedt, vraagt deze een MRI van de lage rug aan. Als alle resultaten binnen zijn, stellen we een behandelplan op. Buiten het opstarten van een nieuw fysiotherapeutisch traject, leefstijladviezen en eventuele hulpmiddelen, kan het soms nodig zijn jou in te plannen voor een pijnbehandeling van een zenuw door een pijnspecialist.

Opvolging

De regie van de behandeling van je klachten geven we na het bezoek aan het Rug Expertise Team weer terug aan je huisarts en de betreffende fysiotherapeut, maar ook aan jou zelf! Hoe goed je de adviezen opvolgt en de oefeningen van de fysiotherapeut uitvoert, zal van invloed zijn op het herstel. In beide gevallen bellen we je 3 maanden na het opstarten van het aangepaste fysiotherapeutisch traject op om te bespreken of je iets hebt gehad aan de adviezen en de ingezette behandelingen.

Heb je nog vragen? 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bel tijdens kantooruren met het Regionaal Pijn Centrum, 0413 - 40 19 87, of bespreek ze tijdens het consult met (één van) de artsen of fysiotherapeut.