Skip to Content

Schoonmakende (sanerende) ooroperatie

Schoonmakende (sanerende) ooroperatie

Verwijderen van cholesteatoom

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan het oor wordt verricht. Bij deze operatie verwijdert de KNO-arts cholesteatoom uit het middenoor. De operatie wordt in medische termen posterieure tympanotomie genoemd. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven verloopt.

Het oor

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) versterken en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis. In het slakkenhuis bevinden zich zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. De zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in `horen' worden vertaald.

Waarom een operatie

Cholesteatoom is een overmatige vorming van hoornschilfers, die de gehoorbeentjes kunnen beschadigen. Cholesteatoom ontstaat door het naar binnen groeien van de huid van het trommelvlies. Dit is meestal merkbaar door gehoorverlies of door een infectie, die aanleiding kan geven tot een loopoor. In een vroeg stadium kan cholesteatoomvorming worden behandeld door het trommelvlies schoon te zuigen. Wanneer dit niet meer mogelijk is, kan een operatie noodzakelijk zijn. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans op aantasting van de gehoorbeenketen, de aangezichtszenuw, het binnenoor of het evenwichtsorgaan.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee dagen opgenomen op afdeling B2 West/Short stay. Route 260.
Bureau opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen.

Spreekuur PPO

De verdoving voor uw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreekt u achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veilighei

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met bureau opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de operatie

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van afdeling B2-West/Short stay. Route 260. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u een rustgevend medicijn. Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De operatie

De KNO-arts maakt een huidsnede achter het oor en boort het bot achter de oorschelp open. Via deze weg bereikt de KNO-arts het middenoor (achter het trommelvlies) en is het mogelijk het cholesteatoom te verwijderen. De arts kijkt tevens naar de keten van gehoorbeentjes en herstelt deze zonodig. In sommige gevallen is het beter om de gehoorbeenketen tijdens een tweede (kijk)operatie te herstellen. Het is mogelijk dat de KNO-arts een drain (slangetje) in het wondgebied achterlaat. Zo wordt overtollig vocht en bloed dat na de operatie kan ontstaan, afgevoerd.

Na de operatie blijft een litteken achter het oor zichtbaar. Waarschijnlijk valt het litteken door uw haar en oorschelp nauwelijks op.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor. Daarnaast zijn er meer specifiek ingreepgebonden complicatie mogelijk:

  • Heel zelden treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van één van de smaakzenuwen. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak.
  • Door de operatie kan de stand van de oorschelp iets veranderen.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

  • De dag van de operatie houdt u bedrust.
  • Soms is na de operatie een tampon in het geopereerde oor aangebracht, waardoor u minder goed kunt horen. Meestal wordt ook een verband om het oor aangebracht, om wondvocht op te vangen.
  • Het is mogelijk dat u zich misselijk voelt en duizelig bent. Ook kan het oor pijnlijk zijn.

Naar huis

Wanneer

Als alles naar wens verloopt mag u na één à twee dagen naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Adviezen voor thuis

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

  • Gedurende de eerste drie weken na de operatie mag u niet de neus snuiten, tillen, bukken en persen op de ontlasting. Ook mag er geen water in het geopereerde oor komen. Wees dus voorzichtig met douchen!
  • De eerste twee weken doet u het rustig aan. Uw behandelend arts bespreekt met u op welk moment u uw normale werkzaamheden weer kunt hervatten.

Problemen thuis

Bij problemen na de operatie neemt u contact op met het ziekenhuis. U moet bellen wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
  • U zich duizelig voelt

Tijdens kantooruren belt u de KNO-polikliniek: 0413 - 40 19 47. Buiten kantooruren belt u met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Moet u buiten kantoortijden op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost zijn, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl.