Skip to Content

Omdat u slikklachten heeft, heeft u met uw KNO-arts afgesproken dat u een slikonderzoek krijgt. Dit slikonderzoek wordt in medisch taal FEES genoemd.

Het slikken

De slikactie begint al in de mond. Hier wordt het voedsel gekauwd en met speeksel vermengd. Dit mengsel van eten en speeksel hete een bolus. We noemen dit de ‘orale fase’. Daarna komt de bolus achter in de keel en wordt deze doorgeslikt. Dit wordt de pharyngeale fase’ genoemd. Hierin speelt het strottenhoofd een belangrijke rol. Het strottenhoofd sluit de luchtweg af tijdens het slikken om te voorkomen dat het voedsel in de luchtpijp terecht komt. Tenslotte gaat het voedsel of drinken de slokdarm binnen en gaat richting de maag. Dit heet de ‘oesophageale fase’.

Waarom dit onderzoek?

Met behulp van dit onderzoek kan de KNO-arts samen met de logopedist het slikken beoordelen. Als mensen klachten hebben van verslikken of niet goed doorzakken van voedsel of drinken doen we dit onderzoek om beter inzicht te krijgen in de oorzaak van de klacht. Zo kunnen we u een op maat gemaakt behandeladvies geven.

Waar moet u zich melden?

U meldt zich bij de poli KNO heelkunde, route 020. Daar wordt u door de logopedist opgehaald.

Hoe verloopt het onderzoek?

Eerst bespreekt de KNO-arts met u uw (slik)klachten en welke factoren de klachten beïnvloeden. Daarna volgt het onderzoek. De gegevens van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag.

Het onderzoek vindt gewoonlijk plaats in de spreekkamer van de KNO-arts. U zit in de stoel. Het onderzoek wordt meestal door de KNO-arts en de logopedist samen uitgevoerd. Uw mond en tong worden onderzocht. Daarna bekijkt de KNO-arts met een slangetje via de neus de keel. Met een camera kunnen de beelden zichtbaar worden en eventueel worden bewaard. Tijdens dit onderzoek krijgt u van de logopedist wat te drinken en/of te eten om te zien wat er in de keel gebeurt tijdens het slikken.

Hoe lang duurt het?

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden meteen met u besproken en wordt een behandeladvies gegeven. Zo nodig zal u hierna doorverwezen worden naar een logopedist in uw regio.

Wat als u niet kunt komen?

Kunt u onverwacht niet naar de afspraak komen, neem dan contact op met de polikliniek KNO. U bereikt de poli op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met:

  • Polikliniek KNO Heelkunde. Telefoonnummer 0413 - 40 19 47