Skip to Content

Sputumkweek

In deze folder vind je meer informatie over sputumkweek. Een sputumkweek doen we om te onderzoeken of er bacteriën in jouw sputum zitten.

Je behandelend arts heeft je gevraagd een sputumkweek op te vangen voor onderzoek in het laboratorium. Voor het sputum onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het bijgeleverde sputumpotje. Indien je geen potje heeft kunt u deze ophalen bij een Prikpost van Bernhoven of kopen bij je apotheek. Dit potje moet steriel zijn.

Werkwijze opvangen sputum

 • Open het potje niet vóór je dit gaat gebruiken.
 • Na openen de binnenzijde van het potje en de binnenkant van de deksel niet aanraken.
 • Vang het sputum het liefst ’s ochtends voor het ontbijt op, omdat zich ’s nachts veel slijm verzameld heeft.
 • Indien mogelijk spoel de mond met water.
 • Indien je een gebitsprothese draagt, doe deze uit.
 • Hoest diep op en vang het sputum op in het potje.
 • Eenmalig sputum opvangen is voldoende.
 • Zorg dat er op het formulier en het potje een patiëntensticker zit.
 • Vul bij afnamedatum de datum van afname en bij afname tijd in.
 • Doe het potje en het formulier samen in het bijgevoegde zwarte zakje.
 • Bewaar het sputum in de koelkast voordat je het naar de prikpost brengt.
 • Lever het sputum bij voorkeur binnen 3 uur in bij een prikpost van Bernhoven.
 • Maak hiervoor een afspraak via www.bernhoven.nl/bloedafname, selecteer inleveren materiaal.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijg je zoals afgesproken met je behandelend arts.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan gerust contact op met de polikliniek longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50 (8.00 - 17.30 uur).