Skip to Content

Stemband-onderzoek/Stroboscopie/Kymografie

U bent door uw huisarts of door een KNO-arts verwezen naar de polikliniek KNO in Bernhoven omdat u klachten heeft van uw stem. Daarom krijgt u een onderzoek van de stembanden.

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek wordt een filmpje gemaakt van uw stembanden. Zo kan de KNO-arts uw stembanden beoordelen. Ook het sluiten en trillen van de stembanden zijn tijdens dit onderzoek goed te beoordelen. Tijdens dit onderzoek kunnen we afwijkingen aan de stembanden opsporen.

Het werkt dit onderzoek?

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de poli KNO heelkunde, route 020I. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Het onderzoek gebeurt in de spreekkamer bij de KNO-arts. U zit in de stoel. De KNO-arts vraagt u om uw tong uit te steken. De KNO-arts pakt uw tong met een gaasje vast en met de andere hand legt hij een klein buisje met daaraan een camera (star optiek) op uw tong om een filmpje te maken van uw stembanden. U wordt gevraagd enkele geluiden te maken. Uw stembanden gaan dan trillen. De beelden worden opgenomen en de uitslag wordt direct met u besproken. Soms verdragen mensen het onderzoek via de mond niet, dan wordt met een slangetje en een camera via de neus in uw keel gekeken. (flexibele stroboscopie)

Tijdens het onderzoek spreekt u met de KNO-arts over uw (stem)klachten en over de dingen die deze beïnvloeden. Er wordt naar uw stem geluisterd, er wordt gekeken wat u met uw stem kunt en uw spreektechniek wordt beoordeeld. Denk daarbij aan ademgebruik, hoe duidelijk spreekt u (articulatie), spreektempo, melodie en dergelijke.
De gegevens van het onderzoek worden opgeschreven in een verslag.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden meteen met u besproken. Zo nodig wordt dan nog een afspraak bij de logopedist gemaakt voor een stemonderzoek.

Wat als u niet kunt komen?

Als u niet op de met u afgesproken tijd naar de poli KNO kunt komen, bel de poli dan op tijd op: werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00uur. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47, dan maken we een nieuwe afspraak.

Wat zijn de stembanden?

De stembanden zitten in het strottenhoofd. De stembanden gaan open op het moment dat we inademen en ze sluiten als we geluid maken of als we willen hoesten. Om een helder en krachtig stemgeluid te maken zijn twee dingen belangrijk. De stembanden moeten goed sluiten, anders ontsnapt er valse lucht, je wordt dan hees, en de stembanden moeten soepel kunnen trillen. Is dit niet het geval dan ben je schor.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met:

  • polikliniek KNO Heelkunde. Telefoonnummer 0413 - 40 19 47. U vindt de poli KNO op route 020.