Skip to Content

Stomazorg

Door uw specialist bent u verwezen naar de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. De sto­maverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige voor patiënten die een stoma­operatie krijgen of deze operatie al achter de rug hebben. De verpleegkundige geeft informatie en helpt patiënten en hun naaste gezinsleden met praktische vragen en problemen die het gevolg zijn van de operatie.

Stoma-operatie

Stoma is het Griekse woord voor mond of opening. In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor een kunstmatige opening in de buik­wand voor de urine of de ontlasting.

Als bij een operatie de blaas of (een gedeelte van) de darm is weggehaald, kan de natuurlijke uitgang soms niet meer gebruikt worden. De urineleiders of het uiteinde van het gezonde stuk darm worden dan door de buikwand naar buiten geleid en aan de huid vastgehecht. Vervolgens kan er rondom deze opening een verwisselbaar zakje op de huid geplakt worden om de urine of ontlasting op te vangen.

De meest bekende soorten zijn:

  • ileostoma, dit is een stoma op de dunne darm.
  • colostoma, dit is een stoma op de dikke darm.
  • urinestoma, dit is een stoma op de urinewegen.

Uw specialist heeft u verteld dat u een stoma-operatie krijgt. Een stoma is een ingrijpende verandering in uw leven. Dat is niet gemakkelijk, toch is het wel heel goed mogelijk er mee te leren leven. Beter zelfs dan u nu waarschijnlijk denkt. Duidelijke voorlich­ting, een goede voorbereiding op de operatie en begeleiding na afloop helpen daar bij. De stomaverpleegkundige kan u daarmee helpen.

Contact stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige neemt voor uw afspraak uitgebreid de tijd! Het is belangrijk dat uw partner of een naast familielid ook goed op de hoogte is. Daar­om zal de stomaverpleegkundige uw partner zoveel mogelijk betrekken bij de gesprekken. Op deze manier is het gemakkelijker er samen over te praten en krijgt u meer begrip en ondersteuning.
In het eerste gesprek vertelt de stomaverpleegkun­dige u wat er gebeurt tijdens een stoma-operatie, welke soorten stoma's er zijn en welke verschillende stoma hulpmiddelen er verkrijgbaar zijn. U hoort alvast het een en ander over de verzorging van het stoma en wat u van de stomaverpleegkundige kunt verwach ten. Bovendien vertelt zij u hoe u de kosten van het materiaal, dat u nodig zult hebben, vergoed krijgt.

Voor de operatie

Voor de operatie bekijkt de stomaverpleegkundige samen met u waar het stoma het beste volgens de arts kan worden aangelegd. Het stoma wordt dus zoveel mogelijk aan de persoon aangepast.

Na de operatie

De verzorging van uw stoma gaat beginnen. De ver­pleegkundige leert u hoe u dit zelfstandig kunt doen. Tijdens deze instructies krijgt u uitleg, gaat u zelf oefenen en is er alle tijd om in te gaan op uw vragen en onduidelijkheden. Ook komen allerlei normale dagelijkse zaken aan bod zoals verzorging in verschillende situaties, kleding, voeding, werk, sport en vrijen.

Nazorg

De meeste mensen gaan na de operatie en het ver­blijf in het ziekenhuis goed voorbereid naar huis. Bent u eenmaal thuis dan komen er dikwijls andere vragen naar boven. Praktische vragen over bijvoor­beeld uw werk, het eten, problemen met de verschil­lende zakjes, veranderde lichaamsbeeld en de reacties uit de omgeving. Neem hiervoor gerust contact op met de stomaverpleegkundige. Boven­dien komt u bij de stomaverpleegkundige terug op controle. Tijdens deze controle bespreekt u met haar hoe het thuis in uw dagelijks leven gaat. Daarnaast bekijkt zij hoe uw stoma eruit ziet. Het aantal afspraken dat u heeft met de stomaverpleeg­kundige hangt af van de vragen en behoeften die er zijn. Uiteindelijk komt u 1 keer per jaar op controle bij de stomaverpleegkundige.
Wanneer u de eerste tijd thuis een extra steuntje in de rug nodig heeft, kan ook de wijkverpleegkundige worden ingeschakeld.

Bereikbaarheid

U kunt naar de stomaverpleegkundige worden door­verwezen door uw behandelend arts, afdelingsver­pleegkundige of huisarts. Ook kunt u gewoon zelf een afspraak maken.

Bernhoven, Uden

De stomaverpleegkundige is bereikbaar onder telefoonnummer: 0413 - 40 26 62

Bovendien is er elke maandag, dinsdag en vrijdagochtend in Bernhoven, Uden spreekuur volgens afspraak. Op donderdag is volgens afspraak spreekuur op de polikliniek in Oss.

De stomaverpleegkundigen zijn: Marjon Valk en Lotte van Herpen.

Lotgenoten

De Nederlandse stomavereniging is een belangenvereniging voor mensen met een stoma. Hier kunt u terecht voor steungevend contact en kan een aanvulling zijn op de reguliere zorgverlening. Ook kunt u persoonlijke ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
Ook op internet kunt u sites vinden met uitgebreide informatie en lotgenotencontact. Bijvoorbeeld:

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u op werkdagen altijd contact opnemen met de stomaverpleegkundige. De stomazorg in Bernhoven is speciaal opgezet om stomapatiënten met raad en daad ter zijde te staan!

Buiten kantooruren kunt u met problemen contact opnemen met uw medisch speciaalzaak.