Skip to Content

Stomazorg

Door je specialist ben je verwezen naar de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. De sto­maverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige voor patiënten die een stoma­operatie krijgen of deze operatie al achter de rug hebben. De verpleegkundige geeft informatie en helpt patiënten en hun naaste gezinsleden met praktische vragen en problemen die het gevolg zijn van de operatie.

Stoma-operatie

Stoma is het Griekse woord voor mond of opening. In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor een kunstmatige opening in de buik­wand voor de urine of de ontlasting.

Als bij een operatie de blaas of (een gedeelte van) de darm is weggehaald, kan de natuurlijke uitgang soms niet meer gebruikt worden. De urineleiders of het uiteinde van het gezonde stuk darm worden dan door de buikwand naar buiten geleid en aan de huid vastgehecht. Vervolgens kan er rondom deze opening een verwisselbaar zakje op de huid geplakt worden om de urine of ontlasting op te vangen.

De meest bekende soorten zijn:

  • ileostoma, dit is een stoma op de dunne darm.
  • colostoma, dit is een stoma op de dikke darm.
  • urinestoma, dit is een stoma op de urinewegen.

Je specialist heeft je verteld dat je een stoma-operatie krijgt. Een stoma is een ingrijpende verandering in je leven. Dat is niet gemakkelijk. Toch is het wel heel goed mogelijk ermee te leren leven. Beter zelfs dan je nu waarschijnlijk denkt. Duidelijke voorlich­ting, een goede voorbereiding op de operatie en begeleiding na afloop helpen daarbij. De stomaverpleegkundige kan je daarmee helpen.

Contact stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige neemt voor je afspraak uitgebreid de tijd. Het is belangrijk dat je partner of een naast familielid ook goed op de hoogte is. De stomaverpleegkundige betrekt deze persoon daarom zoveel mogelijk bij de gesprekken. Op deze manier is het gemakkelijker er samen over te praten en krijg je meer begrip en ondersteuning.

In het eerste gesprek vertelt de stomaverpleegkun­dige je:

  • wat er gebeurt tijdens een stoma-operatie;
  • welke soorten stoma's er zijn;
  • welke verschillende stoma hulpmiddelen er verkrijgbaar zijn;
  • hoe je een stoma kunt verzorgen;
  • wat je van de stomaverpleegkundige kunt verwachten;
  • hoe je de kosten van het materiaal dat je nodig hebt, vergoed krijgt.

Voor de operatie

Voor de operatie bekijkt de stomaverpleegkundige samen met jou waar het stoma het beste volgens de arts kan worden aangelegd. Het stoma wordt dus zoveel mogelijk aan de persoon aangepast.

Na de operatie

De verzorging van jouw stoma gaat beginnen. De ver­pleegkundige leert je hoe je dit zelfstandig kunt doen. Tijdens deze instructies krijg je uitleg, ga je zelf oefenen en is er alle tijd om in te gaan op je vragen. Ook komen allerlei normale dagelijkse zaken aan bod zoals verzorging in verschillende situaties, kleding, voeding, werk, sport en vrijen.

Nazorg

De meeste mensen gaan na de operatie en het ver­blijf in het ziekenhuis goed voorbereid naar huis. Ben je eenmaal thuis, dan komen er dikwijls andere vragen naar boven. Praktische vragen over bijvoor­beeld het werk, het eten, problemen met de verschil­lende zakjes, veranderde lichaamsbeeld en de reacties uit de omgeving. Neem hiervoor gerust contact op met de stomaverpleegkundige.

Ook kom je bij de stomaverpleegkundige terug op controle. Tijdens deze controle bespreek je met haar hoe het thuis in je dagelijks leven gaat. Daarnaast bekijkt de verpleegkundige hoe je stoma eruit ziet.

Het aantal afspraken dat je met de stomaverpleeg­kundige hebt, hangt af van jouw vragen en behoeften. Uiteindelijk kom je 1 keer per jaar op controle bij de stomaverpleegkundige.

Als je de eerste tijd thuis een extra steuntje in de rug nodig hebt, kan ook de wijkverpleegkundige worden ingeschakeld.

Bereikbaarheid

Je kunt naar de stomaverpleegkundige worden door­verwezen door je behandelend arts, afdelingsver­pleegkundige of huisarts. Ook kun je gewoon zelf een afspraak maken.

Bernhoven, Uden

De stomaverpleegkundige is bereikbaar onder telefoonnummer: 0413 - 40 26 62

Bovendien is er elke maandag, dinsdag en vrijdag op de locatie in Uden spreekuur volgens afspraak.
Op donderdag is volgens afspraak spreekuur op de polikliniek in Oss.

De stomaverpleegkundigen zijn: Marjon Valk en Lieke Bongers.

Meer informatie en lotgenotencontact

De Nederlandse stomavereniging is een belangenvereniging voor mensen met een stoma. Hier kun je terecht voor steungevend contact. Ook kun je persoonlijke ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Er zijn verschillende websites met uitgebreide informatie en lotgenotencontact. Bijvoorbeeld:

Vragen

Bij vragen of problemen kun je op werkdagen altijd contact opnemen met de stomaverpleegkundige. De stomazorg in Bernhoven is speciaal opgezet om stomapatiënten met raad en daad ter zijde te staan.

Buiten kantooruren kun je met problemen contact opnemen met jouw medische speciaalzaak.