Skip to Content

Sulfasalazine\Salazopyrine (SASP®)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Sulfasalazine (afgekort SASP). In deze folder leest u onder andere hoe Sulfasalazine werkt, hoe het gegeven wordt en de bijwerking van dit medicijn.

Hoe werkt Sulfasalazine?

Sulfasalazine (ook wel SASP genoemd) behoort tot de groep zogenaamde DMARD’s. Dit zijn antireumatische geneesmiddelen, die als doel hebben het reumatisch ontstekingsproces te onderdrukken. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Omdat de gewrichtsontstekingen minder worden, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven.
Het kan vier tot acht weken, of soms zelfs enkele maanden duren voordat u merkt dat het medicijn werkt. Uw arts adviseert u dan ook meestal, in het begin, naast Sulfasalazine andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Hoe wordt Sulfasalazine gebruikt?

Sulfasalazine wordt gegeven in tabletten van 500 mg. Tijdens de eerste weken van uw behandeling zal de voorgeschreven hoeveelheid Sulfasalazine opgebouwd worden. De uiteindelijke, meest gebruikte hoeveelheid is tweemaal daags twee tabletten of tweemaal daags drie tabletten. Het tablet kan tijdens of tussen de maaltijden door worden ingenomen, bij voorkeur met water; slik de tablet helemaal door.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Sulfasalazine?

Bij het gebruik van SASP kunnen een aantal bijwerkingen optreden. Deze gaan meestal na een tijdje over.

De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Misselijkheid en gebrek aan eetlust. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen, wordt de dosis geleidelijk aan opgebouwd.
 • Lichte hoofdpijn of duizeligheid. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.
 • Door de kleurstof in de tabletten kan uw urine een oranje-rode kleur krijgen. Dit is onschuldig en verdwijnt weer wanneer u deze medicijnen niet meer in hoeft te nemen.

Minder voorkomende bijwerkingen:

 • Een overgevoeligheidsreactie, met daarbij klachten zoals: koorts, gevoel van ziek zijn en soms huiduitslag en jeuk.
 • Depressieve stemming.
 • Pijnlijk mondslijmvlies en zweertjes in de mond.
 • Leverfunctiestoornissen. Hiervan merkt u zelf meestal niets. Om uw leverfuncties in de gaten te kunnen houden, wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd. Deze stoornissen zijn, na verlaging van de dosis, van voorbijgaande aard.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Stoornissen in de bloedaanmaak. Hierdoor kunt u onder andere klachten krijgen, zoals: keelpijn, blauwe plekken, bloedneus en koorts.

Als u last krijgt van één of meer van deze verschijnselen of er treden andere lichamelijke veranderingen op, neem dan contact op met uw reumatoloog. Vooral als u koorts en keelpijn krijgt, is het belangrijk contact op te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Sulfasalazine kan zonder probleem tijdens de zwangerschap worden doorgebruikt. Wanneer u zwanger wilt worden, is het wel verstandig even met uw reumatoloog te overleggen. Voor mannen met kinderwens is het te overwegen om de Sulfasalazine tijdelijk stop te zetten in verband met mogelijk tijdelijke onvruchtbaarheid. Overleg dit wel eerst met uw reumatoloog.

Alcohol

Wees zuinig met alcohol. Alcohol in combinatie met SASP geeft een verhoogd risico op maagklachten.

Bloedcontroles

Uw arts vraagt u om de eerste drie maanden iedere twee weken uw bloed te laten controleren om uw nier- en leverfunctie te controleren. Na de eerste drie maanden wordt uw bloed iedere vier weken gecontroleerd en daarna iedere drie maanden. Zo nodig wordt de dosis Sulfasalazine aangepast. Als er stoornissen in het bloed optreden, dan zijn die in het algemeen van voorbijgaande aard.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

 • Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
 • De RegioApotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloppt het contact via de huisarts/huisartsenpost