Skip to Content

De internist heeft met u afgesproken dat u een synacthentest zult ondergaan. Met dit onderzoek wordt de belangrijkste functie van de bijnieren getest, dat wil zeggen: de productie van het bijnierhormoon cortisol.

Hoe gaat deze test in zijn werk?

  • U komt nuchter in de ochtend op het ambulantcentrum, route 140. U krijgt vooraf het tijdstip te horen waarop u verwacht wordt, meestal is dit om 8 uur.
  • Nuchter wil zeggen dat u niet mag eten en drinken (ook niet roken). U mag thuis wel uw medicatie met water innemen.
  • U krijgt een infuusnaald ingebracht, zodat makkelijk bloed kan worden afgenomen en ook synthetisch ACTH kan worden toegediend. Dit is een hormoon dat de bijnieren maximaal activeert.
  • Op tijdstip 0 wordt bloed afgenomen voor bepaling van het bijnierhormoon cortisol.
  • Vlak daarna krijgt u het synthetisch ACTH toegediend via een klein infuuszakje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Dit middel geeft zelden bijwerkingen, het kan soms wat duizeligheid geven.
  • Vervolgens worden na 30 en na 60 minuten bloedmonsters afgenomen, om het cortisolgehalte in het bloed te bepalen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. Hierna kunt u gewoon naar huis.

Waarom een Synacthentest?

Met een Synacthentest wil de dokter onderzoeken of de bijnier goed werkt. Cortisol is een belangrijk hormoon dat zorgt voor een goed verloop van de stofwisseling (onder andere het op peil houden van het bloedsuikergehalte) en belangrijke lichaamsfuncties (zoals de regulatie van de bloeddruk). ACTH (=Synachten) is een hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt. ACTH stimuleert de bijnieren tot het maken van stresshormoon en andere bijnierhormonen zoals aldosteron en ook geslachtshormonen. Door Synachten toe te dienen wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra cortisol. Aan de hand van de hoeveelheid cortisol in het bloed kan gemeten worden of de bijnier voldoende actief is. De hoeveelheid aangemaakte cortisol is te bepalen uit het bloed.

Wat doen hormonen?

De hypofyse maakt verschillende hormonen aan en stuurt hiermee organen in het lichaam aan die zelf ook weer hormonen produceren. Hormonen zijn een soort eiwitten die als boodschapper fungeren in het lichaam, ze ‘regelen’ allerlei processen in het lichaam. De hypofyse stuur oa de schildklier, de geslachtsorganen en de bijnieren aan.

Zijn er bijwerkingen?

Synachten heeft meestal geen bijwerkingen..

Uitslag

De uitslag is na een paar dagen bekend en wordt met u besproken op de polikliniek.

Wat verder belangrijk is

Als u de anticonceptiepil gebruikt, moet u dit melden aan uw internist. Deze dient voor een betrouwbare uitslag 6 weken voor de synacthentest gestopt te worden. Als u prednison of hydrocortison gebruikt, zal de internist met u bespreken hoe lang van tevoren u hiermee moet stoppen voor een betrouwbare uitslag. Voor prednison moet er tenminste 48 uur zitten tussen de laatste inname en de bloedafname. Bij gebruik van hydrocortison moet er tenminste 24 uur tussen zitten. Ook als u pufjes voor de longen gebruikt of zalven voor de huid waar bijnierhormoon in zit, moeten hier vooraf afspraken over gemaakt worden met uw internist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde: 0413 – 40 19 41