Skip to Content

Telemetriebewaking

U bent aangesloten aan een telemetrie-zender, waarmee uw hartritme continu bewaakt wordt. In deze folder vindt u praktische richtlijnen voor het omgaan met de telemetrie-zender.

Praktische richtlijnen bij telemetriebewaking:

  1. U wordt verzocht om zorgvuldig met de telemetrie-zender om te gaan, bijvoorbeeld niet laten vallen of er ergens mee tegen aan stoten.
  2. Met toestemming van de cardioloog mag u douchen met een speciaal daarvoor telemetrie zakje.
  3. Het is belangrijk dat de telemetrie-zender zo wordt bevestigt, dat deze niet op de plakkers aan de borst hangt. De zender draagt u in een speciaal daarvoor bestemd zakje om uw hals. Zo bestaat de minste kans op beschadiging van de zender.
  4. U wordt verzocht om de afdeling niet te verlaten. U mag wel naar de lounge. Zo kunnen we u altijd snel bereiken in geval van een storing of ritmeprobleem. Als u onder begleiding (van een fysiotherapeut of verpleegkundige) mobiliseert kan hiervan worden afgeweken.
  5. De zender bewaakt alleen uw hartritme. Wanneer u pijn of andere klachten heeft moet u dit altijd melden aan de verpleegkundige.
  6. Natuurlijk kunnen er ook storingen optreden die niet in verband staan met uw hart bijvoorbeeld plakker los, kabel los, zwakke batterij, etc.. Zodra deze storingen optreden komt er een verpleegkundige om deze op te heffen.
  7. Uw cardioloog bepaalt hoelang u de telemetrie-zender bij u draagt.
  8. U mag niet mobiel bellen zolang u aan de telemetrie-zender ligt. Dit geldt ook voor uw bezoek. Er kan storing optreden binnen een straal van 1,5 m. Ook door het gebruik van internet kan er storing optreden. Wel kan er internet gebruikt worden met de multifunctional die bij het bed hangt, of met een laptop,waarvan de adapter niet is aangesloten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige.