Skip to Content

In overleg met uw behandelend arts wordt er bij u een thoracoscopie verricht. Uw longarts heeft uitgelegd waarom u dit onderzoek krijgt en hoe het onderzoek verloopt. In deze folder kunt u nog eens rustig nalezen hoe dit onderzoek in Bernhoven uitgevoerd wordt.

Wat is een thoracoscopie?

Een thoracoscopie is een onderzoek waarbij de longarts de ruimte tussen de longvliezen bekijkt. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen daarin opgespoord en/of nader bekeken worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een kijkertje, een thoracoscoop. De longen zijn omgeven door twee longvliezen (pleurabladen). In de longvliezen zelf kunnen veranderingen optreden, waardoor afwijkingen te zien zijn op de longfoto. Soms leiden deze afwijkingen ook tot vochtophoping tussen de vliezen (pleuravocht). De arts kan dan met behulp van de thoracoscoop de longvliezen inspecteren en weefsel afnemen voor onderzoek. Zo kan bij vocht gekeken worden of er afwijkingen zijn op de longvliezen die verantwoordelijk zijn voor de overmatige vochtproductie. Materiaal, vocht en/of weefsel, kan worden afgenomen voor onderzoek naar de oorzaak van de afwijkingen.
Dit onderzoek wordt vaak gedaan bij mensen met klachten als hoesten en kortademigheid of als er afwijkingen zijn op de röntgenfoto van uw longen.
Na het onderzoek blijft u enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. Neem dus een pyjama, toiletartikelen en eventueel medicatie mee.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur, tenzij de arts anders beslist. Dat betekent dus dat u niet meer mag eten en drinken en ook roken is niet toegestaan.

Medicijnen

 • Hoewel u voor het onderzoek nuchter moet zijn, mag u uw medicijnen wel innemen.
 • In het algemeen moeten vrijwel alle bloedverdunnende één of meerdere dagen van tevoren worden gestopt met uitzondering van acetylsalicylzuur. Uw arts overlegt dit met u.
 • Als u inhalatiemedicijnen (`pufjes') gebruikt, kunt u daar wel mee doorgaan.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

Het is belangrijk dat u de arts voor het onderzoek waarschuwt als:

 • u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
 • u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft;
 • u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft;
 • u zich niet lekker voelt.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich een uur van tevoren op afdeling B1-Oost, route 170.

U krijgt daar een jasje met drukknopen aan en er wordt bij u een infuus ingebracht alvorens u naar de onderzoekkamer wordt gebracht. Op de afdeling krijgt u pijnstillende medicatie via een injectie.

Hoe verloopt het onderzoek?

U wordt met bed naar de onderzoekkamer gebracht. Hier wordt u op uw zij gelegd. De zijde waar het onderzoek moet gebeuren ligt boven. Omdat de borstholte steriel is en de ingreep daarom ook steriel moet worden uitgevoerd, worden er groene steriele doeken over u heen gelegd. Nadat de huid gedesinfecteerd is, geeft de arts u een plaatselijke verdoving en een roesje voordat een kleine snee in de huid gemaakt wordt waardoor het kijkertje wordt ingebracht. Met behulp van dit instrument wordt de borstkas van binnen bekeken. Het is mogelijk om stukjes weefsel weg te nemen voor onderzoek.
Op het einde van het onderzoek brengt de arts een dunne slang (drain) in de borstholte. Deze drain wordt met behulp van een hechting vastgezet en daarna afgeplakt. De drain dient om de lucht en het eventueel aanwezig vocht uit de borstholte te laten lopen zodat de long weer volledig ontplooit.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten. Maar met alle voorbereidingen duurt het bij elkaar ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling. Uw drain is aangesloten op een opvangreservoir, waardoor lucht en vocht kan aflopen. Hierdoor ontplooit de long weer en gaan de longbladen tegen elkaar aan liggen.
Meestal wordt er op de afdeling nog een longfoto op bed gemaakt om te controleren of de drain goed ligt en de long weer ontplooid is. Ook wordt er pijnstilling afgesproken. Het is erg belangrijk dat u goed blijft doorademen. Daardoor ontplooit de long beter en het voorkomt infecties. In het begin zult u moeten wennen aan de drain. Toch is het van belang dat u de arm en schouder aan de kant waar het onderzoek is gebeurd normaal blijft gebruiken.
Na verloop van tijd, meestal na een tot vijf dagen, wordt de drain verwijderd als blijkt dat de long weer volledig ontplooid is. De insteekopening wordt eventueel gesloten met een hechting die tijdens het onderzoek gelegd is.

Verkleving van de longbladen

In een aantal gevallen adviseert de arts u om de longbladen door middel van een medicament te laten verkleven (plakken). Hierdoor wordt de kans verminderd dat de klaplong of het vocht terug komt. Omdat dit pijnlijk kan zijn krijgt u extra pijnstilling.

Zijn er risico's bij dit onderzoek?


De thoracoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, maar er kunnen complicaties optreden. Deze komen niet vaak voor.

 • Na het afnemen van weefsel kan er gedurende langere tijd een luchtlek blijven bestaan. Meestal sluit deze zich spontaan binnen zeven dagen. Tijdens die periode moet de drain blijven zitten.
 • Lucht kan via de insteekopening onderhuids lekken (subcutaan emfyseem). Dit kan wisselend zijn. Hoewel niet gevaarlijk is het wel vervelend dat de romp en eventueel het gelaat kunnen opzwellen. Dit verdwijnt weer spontaan maar duurt wel enkele dagen tot weken.
 • Na de ingreep kunt u kortdurend koorts hebben. Dit verdwijnt weer spontaan en er is over het algemeen geen antibiotica nodig.
 • Bloeding (door het wegnemen van weefsel). Dit is zeer zeldzaam.

Uitslag


De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Als er weefsel of vocht is verzonden voor onderzoek kan dit enige dagen duren.

Heeft u nog vragen?


Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer.
Ook kunt u bellen met de polikliniek longgeneeskunde.

 • Telefoonnummer polikliniek Longgeneekunde: 0413 - 40 19 50
 • Telefoonnumer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25